korintski

korintski
kòrintskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na Korint i Korinćane [korintski stup]
SINTAGMA
Korintski kanal geogr. morski kanal između kopnenog dijela Grčke i Peloponeza, prokopan u 19. st.;
korintski stil umj. jedan od triju stilova u klasičnoj grčkoj arhitekturi, kićen i sjajan
ETIMOLOGIJA
vidi Korint

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kòrintskī — prid. koji se odnosi na Korint i Korinćane [∼ stup] ∆ {{001f}}Korintski kanal geogr. morski kanal između kopnenog dijela Grčke i Peloponeza, prokopan u 19. st …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koríntski — a o prid. (ȋ) nanašajoč se na (starogrški) Korint: korintsko pristanišče ♦ um. korintski kapitel kapitel z volutami na oglih in akantovimi listi; korintski slog starogrški umetnostni slog, za katerega je značilna vitkost, slikovitost in uporaba… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ОРДЕР КОРИНФСКИЙ — древнегреческий ордер, созданный на основе ионического, но имеющий колонну с четырёхфасадной корзинообразной капителью, включающей два ряда акантовых листьев, четыре большие волюты по углам, малые волюты между ними и вогнутую абаку со срезанными… …   Строительный словарь

  • areostil — ȁreostil m DEFINICIJA pov. arhit. razmak od 3 1/2 donjeg promjera stupa između pojedinih stupova klasičnih redova (dorski, jonski, korintski) ETIMOLOGIJA grč. araiós: tanak + stil …   Hrvatski jezični portal

  • kapitel — kapìtel (kapitȅl) m DEFINICIJA arhit. gornji, završni istaknuti dio, glava stupa, u pravilu ukrašena, nosi teret luka ili grede [dorski kapitel; jonski kapitel; korintski kapitel]; nadglavlje ETIMOLOGIJA lat. capitellum: glavica ≃ caput: glava …   Hrvatski jezični portal

  • akantus — akàntus (àkant) m DEFINICIJA 1. bot. rod trajnih zeljastih biljaka porodice primoga (Acanthaceae) s perasto razdijeljenim listovima i cvijetom u obliku debelog vršastog klasa; primog 2. arhit. dekorativni element u obliku stiliziranog akantova… …   Hrvatski jezični portal

  • ístmus — a in ístem tma m (ȋ; ȋ) geogr. ozek pas kopnega med dvema morjema; medmorje, zemeljska ožina: čez istmus so naredili prekop / korintski istmus …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kapitél — a m (ẹ̑) um. zgornji zaključni del stebra: figuralno okrašeni kapiteli / jedro kapitela / brstni kapitel; jonski kapitel z volutami na oglih; korintski kapitel z volutami na oglih in akantovimi listi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”