artiljerac

artiljerac
artiljérac m <G -rca, N mn -rci, G artìljērācā>
DEFINICIJA
onaj koji pripada artiljeriji kao rodu vojske, koji služi vojsku u artiljeriji; topnik, kanonirac
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Помощь в написании эссе

Look at other dictionaries:

  • artiljérac — m 〈G rca, N mn rci, G artìljērācā〉 onaj koji pripada artiljeriji kao rodu vojske, koji služi vojsku u artiljeriji; topnik, kanonirac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • artìljērski — pril. kao artiljerac, na način artiljeraca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȍpnīk — m 〈V īče, N mn īci〉 term. onaj koji služi u topništvu; artiljerac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tòbdžija — m 〈N mn e〉 1. {{001f}}reg. topnik artiljerac 2. {{001f}}sport žarg. onaj koji jako puca, onaj koji ima jak udarac nogom (u nogometu); šuter …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kanonir — kanònīr m <G kanoníra> DEFINICIJA pov. vojn. artiljerac u austrougarskoj vojsci s njemačkim službenim jezikom; posluživač topa, topnik ETIMOLOGIJA vidi kanona …   Hrvatski jezični portal

  • artiljerski — artìljērski pril. DEFINICIJA kao artiljerac, na način artiljeraca ETIMOLOGIJA vidi artiljerija …   Hrvatski jezični portal

  • topnik — tȍpnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA term. onaj koji služi u topništvu; artiljerac ETIMOLOGIJA vidi top …   Hrvatski jezični portal

  • tobdžija — tòbdžija m <N mn e> DEFINICIJA 1. reg. topnik artiljerac 2. sport žarg. onaj koji jako puca, onaj koji ima jak udarac nogom (u nogometu); šuter ETIMOLOGIJA vidi top …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”