kritičan

kritičan
krìtičan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
1. koji sadrži ili izriče kritiku, koji se upravlja kritikom, koji se odnosi na kritiku [previše je kritičan]
2. koji se odnosi na krizu, opasnost, pogibelj itd. [kritičan moment; kritičan položaj]
3. <odr.> koji je na granici u smislu djelovanja, postojanja, raspadanja, mijenjanja agregatnog stanja itd. [kritična temperatura; kritična brzina]
SINTAGMA
kritična brzina fiz. 1. brzina toka tekućine pri kojoj nastaje razbijanje unutar tekućine 2. brzina pri kojoj se slojevito strujanje pretvara u vrtložno 3. brzina zvuka u dinamici plinova; najveća brzina u prirodi je brzina svjetlosti;
kritična masa 1. najmanja masa radioaktivne tvari u kojoj nastaje lančana nuklearna reakcija 2. razg. minimalan broj stručnjaka nužan za obavljanje nekog posla [fakultet nema kritičnu masu znanstvenika];
kritična temperatura fiz. temperatura iznad koje se plin više ne može pretvoriti u tekućinu nikakvim povećanjem tlaka;
kritično stanje fiz. stanje fluida kod kojeg tekuća i plinska faza imaju istu gustoću, u tom stanju fluid ima kritičnu temperaturu
ETIMOLOGIJA
vidi kritika

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • krìtičan — krìtič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji sadrži ili izriče kritiku, koji se upravlja kritikom, koji se odnosi na kritiku [previše je ∼an] 2. {{001f}}koji se odnosi na krizu, opasnost, pogibelj itd. [∼an moment; ∼an položaj] 3. {{001f}}〈odr.〉… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nekritičan — nekrìtičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji se ne odlikuje smislom za razumno odmjeravanje činjenica, koji se ne odlikuje kritičnošću; neodmjeren u postupcima s obzirom na mjeru, ukus itd., neodgovoran, više emocionalan nego racionalan;… …   Hrvatski jezični portal

  • hiperkritičan — hiperkrìtičan (prema čemu) prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je pretjerano kritičan; sitničav, zajedljiv, prekritičan ETIMOLOGIJA hiper + v. kritika, kritičan …   Hrvatski jezični portal

  • krìtičnōst — ž osobina, stav ili pristup onoga koji je kritičan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nekrìtičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji se ne odlikuje smislom za razumno odmjeravanje činjenica, koji se ne odlikuje kritičnošću; neodmjeren u postupcima s obzirom na mjeru, ukus itd., neodgovoran, pristran, više emocionalan nego racionalan, opr. kritičan (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòčistiti — (što) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòčišćen〉 1. {{001f}}učiniti čistim, {{c=1}}usp. {{ref}}čistiti{{/ref}} 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}osloboditi[∼ kraj od neprijatelja] b. {{001f}}pojesti sve do kraja [∼ hladnjak; ∼ tanjur];… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vòda — vòd|a ž 〈N mn vȍde, G vódā〉 1. {{001f}}kem. a. {{001f}}vodikov oksid, prozirna tekućina, u kemijski čistom stanju bez boje, mirisa i okusa b. {{001f}}otopina i tekućina slična vodi, ob. po gustoći i izgledu 2. {{001f}}〈mn〉 a. {{001f}}prirodne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìdōl — m 〈G idóla〉 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}slika, kip ili lik koji simbolizira višu silu ili više biće i sam postaje predmet obožavanja; onaj kojemu se iskazuje božanska čast b. {{001f}}krivo ili lažno božanstvo; kumir 2. {{001f}}a. {{001f}}pren.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kriticizam — kriticìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. misaono gledište prema kojem je sve pojavno, sve postojeće, podložno objektivnom ocjenjivanju, vrednovanju, analitičkom preispitivanju 2. fil. a. istraživanje mogućnosti, uvjeta, izvora,… …   Hrvatski jezični portal

  • kritičnost — krìtičnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina, stav ili pristup onoga koji je kritičan ETIMOLOGIJA vidi kritika …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”