kartezijanizam

kartezijanizam
kartezijanìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
način mišljenja zasnovan na racionalističkoj, dualističkoj i mehanicističkoj filozofiji R. Descartesa i njegovih učenika i sljedbenika; obilježava ga metodička sumnja iz koje proizlazi samo izvjesnost postojanja (»mislim, dakle, jesam«), pouzdano je samo matematičko znanje
ETIMOLOGIJA
prema latinskom imenu R. Descartesa: Cartesius (1566—1620)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kartezijanac — kartezijánac m <G nca, V kȁrtezijānče, N mn nci, G kartezìjānācā> DEFINICIJA onaj koji naučava/zastupa kartezijanizam ETIMOLOGIJA vidi kartezijanizam …   Hrvatski jezični portal

  • kartezijančev — kartezijánčev prid. DEFINICIJA koji pripada kartezijancu ETIMOLOGIJA vidi kartezijanizam …   Hrvatski jezični portal

  • kartezijanka — kartezìjānka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. kartezijanac ETIMOLOGIJA vidi kartezijanizam …   Hrvatski jezični portal

  • kartezijanski — kartezìjānskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Descartesovu filozofiju ili je iz nje izveden ETIMOLOGIJA vidi kartezijanizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”