kamenjarka

kamenjarka
kamènjarka ž <G mn -ā/-ī>
DEFINICIJA
1. v. kamenjarac
2. žarg. uličarka, prostitutka
ETIMOLOGIJA
vidi kam

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • kamènjārka — ž 〈G mn ā/ ī〉 zool. 1. {{001f}}jarebica (Perdix graeca), živi na kamenjaru u primorskim krajevima, žive plavosive boje; kamenara 2. {{001f}}jedna od stonoga 3. {{001f}}zmija otrovnica iz porodice ljutica (Viperidae) zadržava se na kamenju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kamenjarka — kamènjārka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA zool. 1. jarebica (Perdix graeca), živi na kamenjaru u primorskim krajevima, žive plavosive boje 2. jedna od stonoga 3. zmija otrovnica iz porodice ljutica (Viperidae) zadržava se na kamenju ETIMOLOGIJA v …   Hrvatski jezični portal

  • jarèbica — ž zool. 1. {{001f}}sitna lovna divljač (Perdicidae), red kokošaka (Galliformes) [šumska ∼; poljska ∼; (∼) kamenjarka] 2. {{001f}}〈mn〉 Alectoris, rod ptica iz porodice fazana (npr. A. graeca) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kamènara — ž, {{c=1}}v. {{ref}}kamenjarka (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kotùrina — ž zool. reg. (u Primorju) kamenjarska grivnja (Alectoris graeca) ili jarebica (kamenjarka), {{001f}}{{c=1}}v …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koturina — kotùrina2 ž DEFINICIJA zool. reg. (u Primorju) kamenjarska grivnja (Alectoris graeca) ili jarebica kamenjarka, v …   Hrvatski jezični portal

  • jarebica — jarèbica ž DEFINICIJA zool. 1. sitna lovna divljač (Perdicidae) [šumska jarebica; poljska jarebica; (jarebica) kamenjarka] 2. (mn) Alectoris, rod ptica iz porodice fazana (npr. A. graeca) ONOMASTIKA pr.: Jàreb (Šibenik, Slunj), Jarèbica… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”