kamenara

kamenara
kamènara ž
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi kam

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kamènara — ž, {{c=1}}v. {{ref}}kamenjarka (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kamènār — kamènār1 m 〈G kamenára〉 onaj koji tuca, usitnjava kamen, onaj koji kamenom opločava razne površine, onaj koji se bavi proizvodnjom i obradom kamena kamènār2 m 〈G kamenára〉 zool. morska školjka (Petricola lithophaga) iz porodice kamenarki …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kamènjārka — ž 〈G mn ā/ ī〉 zool. 1. {{001f}}jarebica (Perdix graeca), živi na kamenjaru u primorskim krajevima, žive plavosive boje; kamenara 2. {{001f}}jedna od stonoga 3. {{001f}}zmija otrovnica iz porodice ljutica (Viperidae) zadržava se na kamenju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kamènārski — pril. kao kamenar, na način kamenara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kamenarski — kamènārski pril. DEFINICIJA kao kamenar, na način kamenara ETIMOLOGIJA vidi kam …   Hrvatski jezični portal

  • kamenar — kamènār2 m <G kamenára> DEFINICIJA zool. morska školjka (Petricola lithophaga) iz porodice kamenarki ETIMOLOGIJA v. kam …   Hrvatski jezični portal

  • kamenar — kamènār1 m <G kamenára> DEFINICIJA onaj koji tuca, usitnjava kamen, onaj koji kamenom opločava razne površine, onaj koji se bavi proizvodnjom i obradom kamena ETIMOLOGIJA vidi kam …   Hrvatski jezični portal

  • kamenjara — kamènjāra ž DEFINICIJA stara kamena kuća; kamenara ETIMOLOGIJA vidi kam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”