kasele

kasele
kàsele ž mn <G kȁsēlā>
DEFINICIJA
reg. privremena pomoćna drvena konstrukcija pri gradnji, popravljanju ili rušenju građevinskog objekta; skela
ETIMOLOGIJA
tal. casella

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kaselė — kasẽlė dkt. Nušiùrusi kasẽlė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kašelė — ×kašẽlė sf. dem. (2) K; R 1. Ds, Slk žr. kašė 1: Kašelė kiaušiniam dėt Ndz. Kas neš kašẽlę? B, J. Imk kašẽlę ir eik bul bų kast Klt. Prigrybavau grybų pilną kašẽlę Ign. Grybų grybų rauti, į kašelę krauti Prk. Jonelis vežimais kašelès… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kašelėti — kašelėti, ėja, ėjo intr. 1. daug valgyti: Nekašelėk tiek daug, ba greit pietūs bus Sug. Jis dirba kaip arklys, ale ir kašelėja Trgn. 2. refl. MitI130 nesuprantant reikalo, kuo nors užsiimti, gnėzotis. kašelėti; prikašelėti; sukašelėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaselėkas — kaselė̃kas sm. (2) K; N = kazelėkas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kasa — 1 kasà sf. (4) 1. R, K, N supinti plaukai: Kybojo kasos ant nugaros paleistos, drūktos, kaip dvi virvi supinti Žem. Kukliais žibuoklėlių žiedais ji kasas nusagstys S.Nėr. Jos stora, rusva, auksu žėrinti kasa ramiai, laisvai dryksojo ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumastyti — tr. 1. supinti (kasą): Iššukuosiu galvelę, sumastysiu gelsvą kaselę, nusipinsiu vainikėlį KrvD47. Ateina mergelė, balta lelijelė, sušukuota galvele, sumastyta kasele Ad. Tuom šilkelio kaspinėliu kaselę sumasto LTR(Al). | refl. tr. Rud: Gelsvą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mastyti — mastyti, mãsto, mãstė 1. tr. Ms, Slnt, Vb, Pmp, Ds pinti (kasą): Argi šitep kasas mãsto?! Rud. Jos kasos nemastytos Mrk. Jaunoji mergelė už skomelių sėdi, kaselę masto KrvD134. Bau ji ne dovanai verkia: broliai kaselę masto, žalią rūtelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpinti — išpìnti, ìšpina, išpynė tr. K 1. išardyti ką supintą, nupintą: Kol merga, tai kasos supintos, o kap ištekėjo, tai kasas išpynė dz. Išpinu kasas, pynius R43. Privylė mergelę, motulės dukrelę, išpynė kaselę, išbarstė rūtelę (d.) Lp. Kas tavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsikarzyti — išsikar̃zyti išpusti, išdribti (apie pilvą): Kap privalgiau bul bų, tai ir išsikar̃zijo pilvas kai kašelė Prng. Kokia tavo kumelė, išsikar̃zijus pilvan kai kašelė Prng. karzyti; išsikarzyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mastinti — mastìnti ( yti), ìna, ìno žr. mastyti 1: Šilkelio kaspinėliu kaselę mastina LTR(Vrn). Mūs sesulė galvelę šukuoja, kaselę mastìna, šukuodama mastydama labai gailiai verkia Knv …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”