kažnjiv

kažnjiv
kàžnjiv prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji potpada pod kaznu, za koji se kažnjava, koji povlači kaznu i koji se može kazniti [kažnjivo djelo]
ETIMOLOGIJA
vidi kazna

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kàžnjiv — prid. 〈odr. ī〉 koji potpada pod kaznu, za koji se kažnjava, koji povlači kaznu i koji se može kazniti [∼o djelo] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nekàžnjiv — prid. 〈odr. ī〉 koji se ne može kazniti, koji ne potpada pod kaznu, za koji se ne kažnjava, opr. kažnjiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕvreda — ȕvred|a ž 1. {{001f}}riječi ili postupak kojim se vrijeđa, nanosi nepravda ili sramota, kojim se pogađa dostojanstvo drugoga [nanijeti ∼u] 2. {{001f}}osjećaj izazvan takvom riječi ili postupkom [progutati/otrpjeti ∼u] ∆ {{001f}}∼a časti ono čime …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nekažnjiv — nekàžnjiv prid. <odr. ī>, opr. kažnjiv DEFINICIJA ETIMOLOGIJA vidi nekažnjen …   Hrvatski jezični portal

  • uvreda — ȕvreda ž DEFINICIJA 1. riječi ili postupak kojim se vrijeđa, nanosi nepravda ili sramota, kojim se pogađa dostojanstvo drugoga [nanijeti uvredu] 2. osjećaj izazvan takvom riječi ili postupkom [progutati/otrpjeti uvredu] SINTAGMA uvreda časti ono… …   Hrvatski jezični portal

  • deliktan — dèliktan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji ima svojstvo delikta [deliktno ponašanje]; prekršajni, zločinski, kažnjiv, prijestupan ETIMOLOGIJA vidi delikt …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”