papučica

papučica
pàpučica2 ž
DEFINICIJA
bot., v. kalceolarija
SINTAGMA
gospina papučica bot., v. gospin
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • papučica — pàpučica1 ž DEFINICIJA 1. dem. od papuča (1) 2. a. spojka u vozilu (motornom vozilu, lokomotivi) kojom se reguliraju određene komande [papučica za gas]; pedala b. dio stremena itd. koji se pritiska stopalom SINTAGMA papučica obična zool., v.… …   Hrvatski jezični portal

  • pàpučica — pàpučica1 ž 1. {{001f}}dem. od papuča (1) 2. {{001f}}a. {{001f}}spojka u vozilu (motornom vozilu, lokomotivi) kojom se reguliraju određene komande [∼ za gas]; pedala b. {{001f}}dio stremena itd. koji se pritiska stopalom pàpučica2 ž bot. ukrasna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • papúčica — e ž (ū) zool. migetalkar, ki živi v sladkih vodah; paramecij: gojiti papučice …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • gȃs — m 〈N mn gásovi, G gásōvā〉 1. {{001f}}reg. ({{upper}}+ {{/upper}}srp.), {{c=1}}v. {{ref}}plin{{/ref}} 2. {{001f}}a. {{001f}}plinovita smjesa koja pokreće motore s unutrašnjim izgaranjem b. {{001f}}meton. ubrzavanje [dati ∼] 3. {{001f}}papučica… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pedal — pèdāl m <G pedála> DEFINICIJA 1. v. papučica (2a) 2. glazb. a. uređaj na različitim muzičkim instrumentima koji se pritišće nogom; namjena mu je različita (za sviranje, za postizavanje efekata i sl.) b. na orguljama klavijatura većih… …   Hrvatski jezični portal

  • gas — gȃs m <N mn gásovi, G gásōvā> DEFINICIJA 1. reg. [i] (+ srp.)[/i], v. plin 2. a. plinovita smjesa koja pokreće motore s unutrašnjim izgaranjem b. meton. ubrzavanje [dati gas] 3. papučica ubrzanja u motornim vozilima FRAZEOLOGIJA gas do… …   Hrvatski jezični portal

  • góspīn — prid. 1. {{001f}}(Gospin) koji pripada Gospi 2. {{001f}}sastavni dio imena biljaka [∼ cvijet; ∼o bilje; ∼ trn] ∆ {{001f}}∼a papučica bot. rijetka, zaštićena biljka kaćunovica (Cypripedium calceolus), iz porodice kaćunki (Orchidaceae); ∼a… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • infùzōrije — (infuzôrije) ž mn zool. mikroskopski sitni, većinom jednostanični organizmi u ustajaloj vodi (Infusoria) (npr. papučica, euglena); naljevnjaci, trepetljikaši …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàpuča — pàpuč|a ž 〈G mn pȁpūčā〉 1. {{001f}}laka obuća koja se nosi po kući [meke ∼e; ženske ∼e] 2. {{001f}}ispust, daska na koju se staje kad se ulazi u vozilo (vagon, tramvaj, automobil, kočiju i sl.); papučica 3. {{001f}}(+ potenc.) metalna ploča koja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàpučićki — pril. kao papučić, na način papučića …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”