parapsihologija

parapsihologija
parapsihològija ž
DEFINICIJA
područje izvan medicinsko-psihološke stvarnosti koje nije znanstveno provjerljivo (hiromantija, proricanje, spiritizam, okultizam, astrologija, telepatija, vidovitost, bioenergija)
ETIMOLOGIJA
para- + v. psihologija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • parapsihològija — ž područje izvan medicinsko psihološke stvarnosti koje nije znanstveno provjerljivo (hiromantija, proricanje, spiritizam, okultizam, astrologija, telepatija, vidovitost, bioenergija) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • párapsihologíja — e ž (ȃ ȋ) psihologija, ki se ukvarja s proučevanjem duševnih pojavov, ki jih ni mogoče pojasniti z doslej znanimi zakonitostmi: zanimati se za parapsihologijo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • metapsihijatrija — metapsihijàtrija ž DEFINICIJA granično područje između psihijatrije i takvih psihičkih pojava kao što su parapsihologija, misticizam, nemedicinsko liječenje i sl. ETIMOLOGIJA meta + v. psihijatrija …   Hrvatski jezični portal

  • parapsihološki — parapsihòloški pril. DEFINICIJA kao u parapsihologiji, pomoću parapsihologije, na način parapsihologije ETIMOLOGIJA vidi parapsihologija …   Hrvatski jezični portal

  • parapsiholog — parapsihòlog m <N mn ozi> DEFINICIJA onaj tko se bavi parapsihologijom ETIMOLOGIJA vidi parapsihologija …   Hrvatski jezični portal

  • parapsihološki — parapsihòloškī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na parapsihologiju i parapsihologe [parapsihološki fenomen] ETIMOLOGIJA vidi parapsihologija …   Hrvatski jezični portal

  • para... — ali pára... predpona v sestavljenkah (ȃ) 1. za izražanje podobnosti, približnosti: parabolizem, paradizenterija, paralingvistika, parapareza, parapsihologija, parasimpatik, paratuberkuloza 2. kem. za izražanje nadomestitve prvega in četrtega… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • psihologíja — e ž (ȋ) 1. veda, ki raziskuje človeško duševnost, dušeslovje: razvoj psihologije; strokovnjak za psihologijo / eksperimentalna, mladinska psihologija; okultna psihologija parapsihologija; psihologija dela, učenja ♦ ped. pedagoška psihologija;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”