nudizam

nudizam
nudìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
razg. smjer u kulturi tijela koji počiva na izlaganju nagoga tijela djelovanju sunca; nudistički pokret, usp. naturizam (4)
ETIMOLOGIJA
njem. Nudismus ≃ lat. nudus: gol

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nudìzam — m 〈G zma〉 razg. smjer u kulturi tijela koji počiva na izlaganju nagoga tijela djelovanju sunca; nudistički pokret, naturizam ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nudistički — nudìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na nudizam i nudiste SINTAGMA nudistička plaža plaža predviđena za nudiste ili na kojoj borave nudisti ETIMOLOGIJA vidi nudizam …   Hrvatski jezični portal

  • nudìstičkī — nudìstičk|ī prid. koji se odnosi na nudizam i nudiste ∆ {{001f}}∼a plaža plaža predviđena za nudiste ili na kojoj borave nudisti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nudirati — nudírati (se) dv. <prez. nùdīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA razg. sunčati se i kupati nag, gol; biti nudist ETIMOLOGIJA vidi nudizam …   Hrvatski jezični portal

  • nudist — nùdist (nudȉst) m DEFINICIJA poklonik nudizma, osoba koja se sunča gola; golać ETIMOLOGIJA vidi nudizam …   Hrvatski jezični portal

  • nudistički — nudìstički pril. DEFINICIJA kao nudist, na način nudista ETIMOLOGIJA vidi nudizam …   Hrvatski jezični portal

  • nudistkinja — nùdistkinja (nùdistica) ž DEFINICIJA v. nudist ETIMOLOGIJA vidi nudizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”