njemački

njemački
njèmāčkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na njemake
ETIMOLOGIJA
vidi nijem

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужны ответы на билеты?

Look at other dictionaries:

  • njemački — njèmačkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Nijemce i Njemačku [znati njemački (jezik)] SINTAGMA njemačka marka (DEM) novčana jedinica u Njemačkoj, uvedena 1948, a zamijenjena novom valutom, eurom (EUR), poč. 2002; Njemački viteški red pov.… …   Hrvatski jezični portal

  • njèmačkī — prid. koji se odnosi na Nijemce i Njemačku [znati ∼ (jezik)] ∆ {{001f}}Njemački viteški red pov. osnovan 1190. za vrijeme opsade Akke u Palestini u trećem križarskom ratu; germanizirajući Prusku uspostavili su tamo svoju državu, neuspješno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • njèmački — pril. kao Nijemac, na način Nijemaca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • njèmāčki — pril. kao njemak, na način njemaka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • njèmāčkī — prid. koji se odnosi na njemake …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • njemački — njèmački pril. DEFINICIJA kao Nijemci, poput Nijemaca ETIMOLOGIJA vidi Njemačka …   Hrvatski jezični portal

  • njemački — njèmāčki pril. DEFINICIJA kao njemak, na način njemaka ETIMOLOGIJA vidi nijem …   Hrvatski jezični portal

  • Weber — (izg. véber) DEFINICIJA 1. Alfred (1868 1958), njemački ekonomist i sociolog, brat i suradnik Maxa (Kulturna povijest kao sociologija kulture, Tragično i povijest, Kriza moderne državne misli u Europi) 2. Carl Maria von (1786 1826), njemački… …   Hrvatski jezični portal

  • Brentano — (izg. brentȃno) DEFINICIJA 1. Clemens (1778 1842), njemački književnik, jedan od osnivača Heilderberške romantičarske škole, druge faze njemačkog romantizma koji se oslanja na njemački folklor i povijest (Lore Lay, Pripovijest o hrabrom Kasperlu… …   Hrvatski jezični portal

  • Fichte — (izg. fìhte) DEFINICIJA 1. Immanuel Hermann (1796 1879), njemački filozof, sin Johanna Gottlieba, metafizičar (Osnovne crte za sustav filozofije) 2. Johann Gottlieb (1762 1814), njemački filozof i politički pisac, jedan od najvećih Kantovih… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”