balkanizam

balkanizam
balkanìzam m <G -zma, N mn -zmi>
DEFINICIJA
1. lingv. ono što je svojstvo balkanskih jezika, koji bez obzira na postojanje ili nepostojanje genetske srodnosti imaju neke zajedničke crte (proces gubljenja infinitiva, pojačavanje udvajanjem kao nov novcat, udvajanje akuzativa kao mene me zima, itd.)
2. pojava ili svojstvo karakteristično za Balkan, usp. balkanizacija
3. [i] (+ potenc.)[/i] pejor. ono što je balkansko (po shvaćanjima ili preduvjerenjima u Zapadnoj i Srednjoj Europi)
ETIMOLOGIJA
vidi Balkan

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • balkanìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}lingv. ono što je svojstvo balkanskih jezika, koji bez obzira na postojanje ili nepostojanje genetske srodnosti imaju neke zajedničke crte (proces gubljenja infinitiva, pojačavanje udvajanjem kao nov novcat,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • européjstvo — sr 1. {{001f}}ukupnost odlika Europejaca i Europljana opr. balkanizam (2) 2. {{001f}}pol. pristajanje uz Europsku politiku (ob. politiku Europske Unije), opr. jenkijevstvo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • makar — màkar [b] (I)[/b] pril. DEFINICIJA bar, barem, najmanje [razveseliti se makar malo] ETIMOLOGIJA balkanizam ≃ ngrč. makári alb. makar …   Hrvatski jezični portal

  • europejstvo — européjstvo sr DEFINICIJA ukupnost odlika Europejaca i Europljana, opr. balkanizam (2) ETIMOLOGIJA vidi Europa …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”