odnemariti

odnemariti
odnemáriti (koga, što) svrš. <prez. odnèmārīm, pril. pr. -īvši, prid. rad. odnemário>
DEFINICIJA
prestati mariti za koga ili što, zanemariti koga, zapustiti odnos prema komu ili čemu
ETIMOLOGIJA
od- (ot-) + v. nemar

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • odnemáriti — (koga, što) svrš. 〈prez. odnèmārīm, pril. pr. īvši, prid. rad. odnemário〉 prestati mariti za koga ili što, zanemariti koga, zapustiti odnos prema komu ili čemu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odnemarivati — odnemarívati (koga, što) nesvrš. <prez. odnemàrujēm, pril. sad. odnemàrujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. odnemariti ETIMOLOGIJA vidi odnemariti …   Hrvatski jezični portal

  • odnemarívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. odnemàrujēm, pril. sad. odnemàrujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}odnemariti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”