ocijediti

ocijediti
ocijéditi (što) svrš. <prez. òcijēdīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. òcijēđen>
DEFINICIJA
1. pustiti da iz čega isteče tekućina [ocijediti tijesto]
2. stiskanjem ili uvijanjem učiniti da isteče tekućina [ocijediti krpu]; isukati, ižmikati
ETIMOLOGIJA
o (b)- + v. cijediti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ocijéditi — (što) svrš. 〈prez. òcijēdīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òcijēđen〉 1. {{001f}}pustiti da iz čega isteče tekućina [∼ tijesto] 2. {{001f}}stiskanjem ili uvijanjem učiniti da isteče tekućina [∼ krpu]; ižmikati, isukati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ižmíkati — svrš. 〈prez. ìžmīkām/ìžmīčēm, pril. pr. āvši, imp. ižmíči, prid. trp. ìžmīkān〉 reg. 1. {{001f}}(što) ocijediti okrećući, žmikajući, uvijanjem [∼ krpu] 2. {{001f}}(koga) pren. iscijediti naporima, {{c=1}}usp. {{ref}}ižeti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ocjeđívati — (što) nesvrš. 〈prez. ocjèđujēm, pril. sad. ocjèđujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ocijediti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ocjedina — òcjedina ž DEFINICIJA 1. v. iscjedak 2. ono što se cijedi s neke površine, ono što se slijeva s više strana ETIMOLOGIJA vidi ocijediti …   Hrvatski jezični portal

  • ocjedit — òcjedit prid. <odr. ī> DEFINICIJA s (iz) kojega se cijedi tekućina, koji ne zadržava vodu, suh ili gotovo suh [ocjedito tlo] ETIMOLOGIJA vidi ocijediti …   Hrvatski jezični portal

  • ocjedan — òcjedan prid. DEFINICIJA koji ne zadržava vodu, koji je ocijeđen, suh ili gotovo suh; ocjedit, sušan ETIMOLOGIJA vidi ocijediti …   Hrvatski jezični portal

  • ižmikati — ižmíkati svrš. <prez. ìžmīkām/ìžmīčēm, pril. pr. āvši, imp. ižmíči, prid. trp. ìžmīkān> DEFINICIJA reg. 1. (što) ocijediti okrećući, žmikajući, uvijanjem [ižmikati krpu] 2. (koga) pren. iscijediti naporima, usp. ižeti ETIMOLOGIJA iz + v.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”