odbljesnuti

odbljesnuti
òdbljesnuti (Ø, od čega) svrš. <prez. òdbljesnēm, pril. pr. -ūvši, prid. rad. òdbljesnuo>
DEFINICIJA
odbiti se s površine čega kao bljesak (npr. svjetlo Sunca s površine mora)
ETIMOLOGIJA
vidi odbljesak

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • òdbljesnuti — (∅, od čega) svrš. 〈prez. òdbljesnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. òdbljesnuo〉 odbiti se s površine čega kao bljesak (npr. svjetlo Sunca s površine mora) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odbljeskívati — (∅, od čega) nesvrš. 〈prez. odbljèskujēm, pril. sad. odbljèskujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}odbljesnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odráziti — (što, se) svrš. 〈prez. òdrāzīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òdrāžen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}načiniti odraz b. {{001f}}poslužiti kao podloga s koje se odražava, odbljesnuti 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}odbiti se od neke površine (o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odbljeskivati — odbljeskívati (Ø, od čega) nesvrš. <prez. odbljèskujēm, pril. sad. odbljèskujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. odbljesnuti ETIMOLOGIJA vidi odbljesak …   Hrvatski jezični portal

  • odraziti — odráziti (se) svrš. <prez. òdrāzīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òdrāžen> DEFINICIJA 1. (što) a. načiniti odraz b. poslužiti kao podloga s koje se odražava, odbljesnuti 2. (se) a. odbiti se od neke površine (o svjetlosti) b. imati… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”