oduzeti

oduzeti
odùzēti (što, koga, komu, se) svrš. <prez. ȍduzmēm (se), imp. odùzmi (se), pril. pr. -ēvši (se), prid. rad. ȍduzeo (se)>
DEFINICIJA
1. (koga, što) uzeti što ili koga kome protiv njegove volje; oteti, lišiti
2. (koga, što) a. izvaditi iz veće cjeline b. mat. veći broj umanjiti za manji, izvršiti radnju oduzimanja, od većeg broja odbiti manji; odbiti, suptrahirati
3. (se) pren. ukočiti se, paralizirati se, prestati funkcionirati (o jeziku i udovima) [oduzela mi se ruka/noga/jezik]
ETIMOLOGIJA
od- (ot-) + v. uzeti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • odùzēti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ȍduzmēm (se), imp. odùzmi (se), pril. pr. ēvši (se), prid. rad. ȍduzeo〉 1. {{001f}}(koga, što) uzeti što ili koga kome protiv njegove volje; oteti, lišiti 2. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}izvaditi iz veće cjeline b …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iskljúčiti — (koga, što) svrš. 〈prez. ìskljūčīm, prid. trp. ìskljūčen, gl. im. isključénje〉 1. {{001f}}udaljiti iz postave, iz sastava, članstva, oduzeti pravo sudjelovanja u čemu 2. {{001f}}a. {{001f}}pritiskom i sl. prekinuti upotrebu, učiniti da ne radi [∼ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obezlíčiti — (koga, što) svrš. 〈prez. obèzlīčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. obèzlīčen〉 1. {{001f}}ukloniti obilježja ličnosti, ličnog 2. {{001f}}oduzeti lik, oduzeti komu poseban lik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razorùžati — (koga, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. rȁzoružān〉 1. {{001f}}(koga) a. {{001f}}oduzeti oružje onome tko je bio naoružan, tko je imao oružje na sebi b. {{001f}}lišiti naoružanja [∼ vojsku] c. {{001f}}pren. razg. oduzeti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razvlástiti — (koga) svrš. 〈prez. ràzvlāstīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràzvlāšten〉 1. {{001f}}učiniti da tko izgubi vlast, oduzeti vlast kome 2. {{001f}}oduzeti kome vlasništvo nad čim …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zaslijépiti — (koga, što) svrš. 〈prez. zàslijēpīm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàslijēpljen, gl. im. zasljepljénje〉 1. {{001f}}jakim svjetlom privremeno oduzeti ili umanjiti moć vida 2. {{001f}}pren. oduzeti moć rasuđivanja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òdgrabiti — (što, od čega) svrš. 〈prez. òdgrabīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òdgrabljen〉 od veće količine oduzeti manju grabeći, oduzeti od onoga što se grabi kuhačom, lopatom, rukom (brašna, graha itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùbiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ‹bijēm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ubìjen/‹bīt ekspr. knjiš.〉 1. {{001f}}(koga, što) nasilno oduzeti kome život, lišiti života; usmrtiti, umoriti 2. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}štetnim djelovanjem… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razoružati — razorùžati (koga, se) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. rȁzoružān> DEFINICIJA 1. (koga) a. oduzeti oružje onome tko je bio naoružan, tko je imao oružje na sebi b. lišiti naoružanja [razoružati vojsku] c. pren. razg. oduzeti… …   Hrvatski jezični portal

  • razvlastiti — razvlástiti (koga) svrš. <prez. ràzvlāstīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràzvlāšten> DEFINICIJA 1. učiniti da tko izgubi vlast, oduzeti vlast kome 2. oduzeti kome vlasništvo nad čim ETIMOLOGIJA raz + v. vladati, vlast …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”