ogorčiti

ogorčiti
ògōrčiti (se) svrš. <prez. ògōrčīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. ògōrčen>
DEFINICIJA
1. (koga) ispuniti gorčinom
2. (se) postati ogorčen
ETIMOLOGIJA
vidi ogorak

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ògōrčiti — (koga, se) svrš. 〈prez. ògōrčīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ògōrčen〉 1. {{001f}}(koga) ispuniti gorčinom 2. {{001f}}(se) postati ogorčen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ogórčiti — im dov. (ọ̄ ọ̑) spraviti v jezo, razburjenje, ker je bilo kršeno etično, moralno načelo: krivično ravnanje ga je ogorčilo; ta ukrep jih je ogorčil ogórčiti se knjiž. postati jezen, razburjen, ker je bilo kršeno etično, moralno načelo: zakaj si… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ogorčávati — (koga, se) nesvrš. 〈prez. ogòrčāvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ogorčiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ozlojéditi — (koga) svrš. 〈prez. ozlòjēdīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ozlòjēđen〉 najediti koga, jako naljutiti, ogorčiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ozlojediti — ozlojéditi (koga) svrš. <prez. ozlòjēdīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ozlòjēđen> DEFINICIJA najediti koga, jako naljutiti, ogorčiti ETIMOLOGIJA o (b) + v. zao + v. jed, jediti …   Hrvatski jezični portal

  • ogorčavati — ogorčávati (ogorčívati) (koga, se) nesvrš. <prez. ogòrčāvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ogorčiti ETIMOLOGIJA vidi ogorak …   Hrvatski jezični portal

  • egzacerbacija — egzacerbácija ž DEFINICIJA 1. nadraženost, ozlovoljenost, ogorčenost 2. pat. pogoršanje u kroničnoj bolesti ETIMOLOGIJA lat. exacerbatio ≃ exacerbare: ogorčiti, razljutiti, ucviliti …   Hrvatski jezični portal

  • razgórčiti — im dov. (ọ̄ ọ̑) zastar. ogorčiti: krivica ga je razgorčila razgórčen a o: razgorčen človek …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”