okljastiti

okljastiti
òkljastiti (koga, se) svrš. <prez. -īm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. òkljašten>
DEFINICIJA
1. (koga) učiniti kljastim
2. (se) postati kljast
ETIMOLOGIJA
o (b)- + v. kljast

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”