barbarizam

barbarizam
barbarìzam m <G -zma, N mn -zmi>
DEFINICIJA
1. divljački, nekulturan čin, ispad; barbarstvo
2. a. pov. kod starih Grka povođenje za običajima ili govorom barbara, tj. nehelenskih naroda b. lingv. jezična jedinica (ob. kovanica ili fraza) ropski načinjena prema stranom jeziku
ETIMOLOGIJA
vidi barbar

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • barbarìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}divljački, nekulturan čin, ispad, {{c=1}}usp. {{ref}}barbarstvo{{/ref}} 2. {{001f}}a. {{001f}}pov. kod starih Grka povođenje za običajima ili govorom barbara, tj. nehelenskih naroda b. {{001f}}lingv. jezična… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bàrbārstvo — sr 1. {{001f}}ukupnost barbara i njihova života 2. {{001f}}postupak i čin barbara (2); barbarština, surovost, divljaštvo, nekultura, barbarizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”