onemogućavati

onemogućavati
onemogućávati (koga, što) nesvrš. <prez. onemogùćāvām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • onemogućávati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. onemogùćāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}onemogućiti{{/ref}}, {{ref}}onemogućivati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blokirati — blokírati (što, koga) dv. <prez. blòkīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. blòkīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (iz)vršiti blokadu 2. (u)pisati u blok, (is)pisati i (iz)dati blok, usp. blok (9) 3. onemogućiti/onemogućavati da… …   Hrvatski jezični portal

  • bunkerírati — dv. 〈prez. bunkèrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. bunkèrīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(se) zauzeti/zauzimati položaj u bunkeru, zabunkerirati se 2. {{001f}}(što) pren. onemogućiti/onemogućavati djelovanje u javnosti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bàcati — (∅, koga, što, komu, čemu, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što, koga), {{c=1}}v. {{ref}}baciti{{/ref}} 2. {{001f}}(na što) razg. davati važnost, stavljati težište [∼ na stil; ∼ na sadržaj] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • imobilizírati — (koga, što) dv. 〈prez. imobilìzīrām, pril. sad. ajūći, prid. trp. imobilìzīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}med. gipsom, longetom i sl. onemogućiti/onemogućavati pokretanje povrijeđenih udova ili dijelova tijela [∼ ruku/nogu] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klîp — m 〈N mn klı̏povi〉 1. {{001f}}bot. grozdasti cvat, npr. plod kukuruza sa zrnjem 2. {{001f}}tehn. dio stroja u obliku valjka koji klizi u cilindru motora; stap ⃞ {{001f}}bacati (komu) ∼ove pod noge podmuklo postavljati prepreke čijem uspjehu, iz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • majorizírati — (koga, što) dv. 〈prez. majorìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. majorìzīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}stvoriti/stvarati većinu nad kim 2. {{001f}}onemogućiti/onemogućavati donošenje drugačijih odluka od onih koje donosi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neutralizírati — (koga, što) dv. 〈prez. neutralìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}provesti/provoditi neutralizaciju 2. {{001f}}pren. osujetiti/osujećivati, onemogućiti/onemogućavati, onesposobiti [∼ protivnika] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • onemogućívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. onemogùćujēm, pril. sad. onemogùćujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}onemogućiti{{/ref}}, {{ref}}onemogućavati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • paralizírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. paralìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. paralizīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}dovesti/dovoditi u stanje paralize 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}(o)slabiti, spriječiti/sprečavati,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”