ophođenje

ophođenje
òphođēnje sr
DEFINICIJA
1. <gl. im.>, v. ophoditi
2. način ponašanja, vladanja, odnošenja prema komu [pristojno ophođenje; uzvišeno ophođenje]
ETIMOLOGIJA
vidi ophod

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • òphođēnje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}ophòditi se{{/ref}} 2. {{001f}}način ponašanja, vladanja, odnošenja prema komu [pristojno ∼; uzvišeno ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁčkast — prid. 〈odr. ī〉 koji je nalik mački, koji ima svojstva mačke (spretan, koji se umiljava, umiljavajući) [∼o ophođenje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nôs — m 〈G nȍsa, A nôs, L nòsu, N mn nȍsovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}anat. organ njuha i jedan od dišnih organa u ljudi i životinja b. {{001f}}meton. njuh [imati dobar ∼] 2. {{001f}}razg. (+ potenc.) ono što se ističe kao nos na licu (npr. šiljak… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ophòditi se — (s kim) nesvrš. 〈prez. òphodīm se, pril. sad. òphodēći se, gl. im. òphođēnje〉 ponašati se, vladati se, postupati, odnositi se prema kome …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • seljàčija — ž pejor. 1. {{001f}}ukupnost seljaka, mnogo seljaka, seljaštvo 2. {{001f}}postupak ili ophođenje seljaka (3); seljakluk …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òvāj — (òvā ž, òvō sr) zam. (pokazna) 〈G òvōg(a)/òvē ž/òvogā sr, N mn òvī/òvē ž/òvā sr〉 1. {{001f}}za ono što je blizu onoga koji govori (bliže nego sugovorniku) 2. {{001f}}(u imeničkoj službi nije uvijek prikladna za pristojno ophođenje) [∼ vas traži]… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šútjeti — (∅) nesvrš. 〈prez. šútīm, pril. sad. šútēći, gl. im. šúćenje〉 ne govoriti, ne davati glasa; mučati ⃞ {{001f}}šuti! 1. {{001f}}ne govori (izravna naredba da se šuti, nije prikladna za pristojno ophođenje) 2. {{001f}}ne buni se, ne pravi problema,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šutjeti — šútjeti (Ø) nesvrš. <prez. šútīm, pril. sad. šútēći, gl. im. šúćenje> DEFINICIJA ne govoriti, ne davati glasa; mučati FRAZEOLOGIJA šuti! 1. ne govori (izravna naredba da se šuti, nije prikladna za pristojno ophođenje) 2. ne buni se, ne… …   Hrvatski jezični portal

  • seljačija — seljàčija ž DEFINICIJA pejor. 1. ukupnost seljaka, mnogo seljaka; seljaštvo 2. postupak ili ophođenje seljaka (3); seljakluk ETIMOLOGIJA vidi selo …   Hrvatski jezični portal

  • mačkast — mȁčkast prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je nalik mački, koji ima svojstva mačke (spretan, koji se umiljava, umiljavajući) [mačkasto ophođenje] ETIMOLOGIJA vidi mačka …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”