opredijeliti

opredijeliti
opredijéliti se (Ø, za što) svrš. <prez. oprèdijēlīm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. oprèdijēljen, gl. im. opredjeljénje>
DEFINICIJA
odlučiti se za koga ili za što, prikloniti se čemu, izabrati između dviju ili više mogućnosti
ETIMOLOGIJA
o (b)- + pre- + v. dio, dijeliti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • opredijéliti se — (∅, za što) svrš. 〈prez. oprèdijēlīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. oprèdijēljen, gl. im. opredjeljénje〉 odlučiti se za koga ili za što, prikloniti se čemu, izabrati između dviju ili više mogućnosti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opredjeljiv — opredjèljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se može opredijeliti ETIMOLOGIJA vidi opredijeliti …   Hrvatski jezični portal

  • opredjeljivati — opredjeljívati se nesvrš. <prez. opredjèljujēm se, pril. sad. opredjèljujūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. opredijeliti ETIMOLOGIJA vidi opredijeliti …   Hrvatski jezični portal

  • nȅutrālan — nȅutrāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji ne pristaje ni uz jednu stranu, koji se ne želi opredijeliti; nepristran, nesvrstan 2. {{001f}}kem. koji ne daje ni lužnatu (bazu) ni kiselu reakciju 3. {{001f}}fiz. koji je bez električnog naboja 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odlúčiti — (što, se) svrš. 〈prez. òdlūčīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òdlūčen〉 1. {{001f}}(što) donijeti odluku, donijeti presudu, odrediti konačni ishod čega [odlučivale su minute] 2. {{001f}}(se) opredijeliti se, riješiti se [nije se mogao ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opredjeljívati se — nesvrš. 〈prez. opredjèljujēm se, pril. sad. opredjèljujūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}opredijeliti se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • privòljeti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prìvolīm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. trp. prìvoljen〉 1. {{001f}}(koga) nagovoriti, navesti koga, pobuditi želju da učini što, da pristane na što 2. {{001f}}(na što) pristati, složiti se, suglasiti se s čim 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uzdr̀žati se — svrš. 〈prez. ùzdržīm se, pril. pr. āvši se, prid. trp. ‹zdržān〉 1. {{001f}}a. {{001f}}savladati se, obuzdati se u iskazivanju mišljenja i osjećaja; rezervirati se b. {{001f}}ne činiti nešto što je postojalo kao mogućnost, želja ili izazov [∼ od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zaùzēti — zaùzēt|i (što, se) svrš. 〈prez. zȁuzmēm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. trp. zȁuzēt, gl. im. zauzéće〉 1. {{001f}}(što) ratom, borbom steći (područje), osvojiti, zadobiti 2. {{001f}}zaposjesti, nastaniti se 3. {{001f}}(se) a. {{001f}}pomoći oko …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òptant — m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}onaj koji ima mogućnost optirati, zajedno se s većim brojem ljudi javnom odlukom opredijeliti u kojoj državi želi živjeti (u onoj u kojoj živi ili u onoj u koju ima pravo iseliti) 2. {{001f}}osoba koja se koristi svojim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”