ostatak

ostatak
ostátak m <G -tka, N mn -áci, G òstātākā>
DEFINICIJA
ono što (pre)ostane nakon čega kao manji ili kraći dio; izvratak, kusur
ETIMOLOGIJA
vidi ostati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ostátak — m 〈G tka, N mn áci, G òstātākā〉 ono što (pre)ostane nakon čega kao manji ili kraći dio …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕsūr — m 1. {{001f}}ostatak u sitnu novcu koji se vraća od onoga koliko je plaćeno; izvratak 2. {{001f}}reg. pogreška, propust ∆ {{001f}}i ∼ razg. i dodatak, i ostatak [ima pedeset i ∼ godina] ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • paljétak — m 〈G tka, N mn éci, G pàljētākā〉 1. {{001f}}ostatak koji se sakupi na polju poslije skidanja ljetine, poslije žetve ili poslije berbe; pabirak 2. {{001f}}pren. pejor. ono što se skupi kao ostatak sa svih strana i uvede u cjelinu (u intelektualnom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • patŕljak — m 〈G ljka, V ljče, N mn ljci, G pàtr̄ljākā〉 1. {{001f}}ostatak posječene ili slomljene grane, stabljike drveta i sl. 2. {{001f}}(+ potenc.) ostatak slomljene, osakaćene, amputirane ruke, noge, krila; batrljak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • petrèfakt — (petrefȁkt) m 〈G mn kātā〉 1. {{001f}}okamenjeni ostatak životinja ili biljaka; okamina, fosil 2. {{001f}}pren. onaj koji je nepoželjan, smiješan itd.; ostatak prošlosti, koji ne spada u svoje vrijeme, pregažen modernitetom i progresom (znanja,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȅpeo — pȅpe|o m 〈G ela〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ostatak u obliku praha od onoga što je izgorjelo [prah i ∼o] b. {{001f}}kem. anorganski ostatak izgaranja organskih tvari 2. {{001f}}pren. mrtvo tijelo, posmrtni ostaci [urna s ∼lom] ⃞ {{001f}}bacati kome… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prežítak — m 〈G tka, N mn íci, G prèžītākā〉 ono što je kao ostatak preživjelo neke povijesne događaje, ono što još živi kao ostatak epohe u kojoj je rođeno [to je ∼ antičkog Rima] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • remàžūlj — m 〈G remažúlja〉 reg. 1. {{001f}}ostatak od jela, ono što je oglodano kad se jelo, ono što više ne valja za jelo 2. {{001f}}pren. (općenito) ostatak, ono što je preostalo od čega, ono što više nitko neće; otpadak ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rudìment — (rudimȅnt) m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}anat. zakržljao ostatak organa koji je izgubio svoju funkciju 2. {{001f}}pren. razg. ostatak, ono što postoji kao zaostatak [∼ patrijarhalnih odnosa] ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trȃg — m 〈N mn trȁgovi〉 1. {{001f}}otisak stopala, noge, kotača i sl. na nekoj površini 2. {{001f}}a. {{001f}}ostatak onoga što je bilo, postojalo b. {{001f}}karakteristično obilježje nekog utjecaja, prošlog vremena i sl. 3. {{001f}}predmet, pojava ili …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”