osmanizam

osmanizam
osmanìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
pov. doktrina turskih građanskih krugova (Mladoturci) potkraj 19. st. prema kojoj osmansku naciju čine i ne-turski narodi u Carstvu koje treba asimilirati
ETIMOLOGIJA
vidi Osmanlije

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”