osluškivati

osluškivati
osluškívati (koga, što) nesvrš. <prez. oslùškujēm, pril. sad. oslùškujūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. naprezati se da se što čuje, biti u stanju napregnutog slušanja
2. pren. pomno paziti na odjeke čega u javnosti [osluškivati javnost; osluškivati reakcije javnosti]
ETIMOLOGIJA
vidi osluhnuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • osluškívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. oslùškujēm, pril. sad. oslùškujūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}naprezati se da se što čuje, biti u stanju napregnutog slušanja 2. {{001f}}pren. pomno paziti na odjeke čega u javnosti [∼ javnost; ∼ reakcije javnosti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stetoskopirati — stetoskopírati (što) dv. <prez. stetoskòpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA med. oslušnuti/osluškivati što stetoskopom ETIMOLOGIJA vidi stetoskop …   Hrvatski jezični portal

  • auskultirati — auskultírati dv. <prez. auskùltīrām, pril. sad. ājući, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. oslušnuti/osluškivati, prislušnuti/prisluškivati 2. preslušavati/preslušati 3. (iz)vršiti auskultaciju ETIMOLOGIJA vidi auskultacija …   Hrvatski jezični portal

  • auskultacija — auskultácija ž DEFINICIJA med. pretraga unutrašnjih organa (srca, pluća) slušanjem, ob. se izvodi pomoću stetoskopa ETIMOLOGIJA lat. auscultatio ≃ auscultans: koji sluša ← auscultare: slušati, osluškivati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”