osluhnuti

osluhnuti
oslúhnuti (koga, što) svrš. <prez. òslūhnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. òslūhnūt>
DEFINICIJA
1. u trenutku što čuti [osluhnuti korake]
2. napregnuti se da se što čuje [osluhnuti da li se što čuje]
ETIMOLOGIJA
o (b)- + v. sluh

Hrvatski jezični portal. 2014.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • oslúhnuti — (koga, što) svrš. 〈prez. òslūhnēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. òslūhnūt〉 1. {{001f}}u trenutku što čuti [∼ korake] 2. {{001f}}napregnuti se da se što čuje [∼ da li se što čuje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • osluhivati — osluhívati (koga, što) nesvrš. <prez. oslùhujēm, pril. sad. oslùhujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. osluhnuti ETIMOLOGIJA vidi osluhnuti …   Hrvatski jezični portal

  • osluhívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. oslùhujēm, pril. sad. oslùhujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}osluhnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • poslúhnuti — (koga, što) svrš. 〈prez. pòslūhnēm, pril. pr. ūvši, imp. poslúhni, prid. rad. poslúhnuo〉 1. {{001f}}malo poslušati, obratiti pozornost na ono što se kaže 2. {{001f}}malo poslušati ono što se slabo čuje; osluhnuti [∼ povjetarac] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • osluškivač — osluškìvāč m <G osluškiváča> DEFINICIJA onaj koji osluškuje ETIMOLOGIJA vidi osluhnuti …   Hrvatski jezični portal

  • osluškivačica — osluškivàčica ž DEFINICIJA v. osluškivač ETIMOLOGIJA vidi osluhnuti …   Hrvatski jezični portal

  • osluškivački — osluškìvāčkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na osluškivače ETIMOLOGIJA vidi osluhnuti …   Hrvatski jezični portal

  • osluškivački — osluškìvāčki pril. DEFINICIJA uz osluškivanje ETIMOLOGIJA vidi osluhnuti …   Hrvatski jezični portal

  • osluškivati — osluškívati (koga, što) nesvrš. <prez. oslùškujēm, pril. sad. oslùškujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. naprezati se da se što čuje, biti u stanju napregnutog slušanja 2. pren. pomno paziti na odjeke čega u javnosti [osluškivati javnost;… …   Hrvatski jezični portal

  • posluhnuti — poslúhnuti (koga, što) svrš. <prez. pòslūhnēm, pril. pr. ūvši, imp. poslúhni, prid. rad. poslúhnuo> DEFINICIJA 1. malo poslušati, obratiti pozornost na ono što se kaže 2. malo poslušati ono što se slabo čuje; osluhnuti [posluhnuti… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”