ozlojeđivati

ozlojeđivati
ozlojeđívati (koga) nesvrš. <prez. ozlojèđujēm, pril. sad. ozlojèđujūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ozlojeđívati — (koga) nesvrš. 〈prez. ozlojèđujēm, pril. sad. ozlojèđujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ozlojediti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • revoltírati — (koga, se) dv. 〈prez. revòltīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. revòltīrān, gl. im. ānje〉 pobuditi/pobuđivati jako negodovanje; ozlojediti/ozlojeđivati, uzbuditi/uzbuđivati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • revoltirati — revoltírati (koga, se) dv. <prez. revòltīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. revòltīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA pobuditi/pobuđivati jako negodovanje; ozlojediti/ozlojeđivati, uzbuditi/uzbuđivati ETIMOLOGIJA vidi revolt …   Hrvatski jezični portal

  • deprimirati — deprimírati (koga, se) dv. <prez. deprìmīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA fizički i moralno klonuti zbog nepovoljnog događaja, nesreće i sl.; obeshrabriti/obeshrabrivati, ozlojediti/ozlojeđivati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”