štetočina

štetočina
štetòčina m <N mn -e>
DEFINICIJA
1. životinja koja nanosi štetu, osobito kukac; štetnik
2. onaj koji nanosi štetu (o osobi) [velika štetočina]
ETIMOLOGIJA
vidi šteta

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • štetòčina — m 〈N mn e〉 1. {{001f}}životinja koja nanosi štetu, osobito kukac; štetnik, štetočinja 2. {{001f}}onaj koji nanosi štetu (o osobi) [velika ∼; ta ∼/te štetočine] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Nera Stipičević — Born Nera Stipičević January 21, 1983 (1983 01 21) (age 28) Makarska, Croatia Occupation Stage and film actress, singer Years active 1993–present Nera Stipičević (born January 21, 1983) is a …   Wikipedia

  • štetòčīnski — pril. kao štetočina, na način štetočina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štetočinski — štetòčīnski pril. DEFINICIJA kao štetočina, na način štetočina ETIMOLOGIJA vidi šteta …   Hrvatski jezični portal

  • hȃjka — hȃjk|a ž 〈D L jci, G mn ī〉 1. {{001f}}lov. organizirano gonjenje divljači ili štetočina prema zasjedi u lovištu 2. {{001f}}a. {{001f}}gonjenje s namjerom da se tko uništi; potjera b. {{001f}}u javnom životu organizirano podizanje buke protiv… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kalifòrnījskī — kalifòrnījsk|ī prid. koji se odnosi na Kaliforniju i Kalifornijce ∆ {{001f}}∼a juha agr. sredstvo za zaštitu bilja; prerađevina sumpora i gašenog vapna; ∼i crvac zool. kukac (Quadraspidiotus perniciosus); opasna štetočina, napada određenu vrstu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàtūći — (što, se) svrš. 〈prez. natúčēm (se), pril. pr. nàtūkāvši (se), imp. natúci (se), prid. rad. nàtūkao (se), prid. trp. natùčen〉 1. {{001f}}(čega) uloviti u velikom broju; potamaniti [∼ štetočina] 2. {{001f}}(koga) jako istući, premlatiti [∼ dijete] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pestìcīd — m 〈G pesticída〉 sredstvo za uništavanje štetočina radi zaštite čovjeka, bilja i životinja ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zlàtica — ž 1. {{001f}}bot. šumska biljka (Ranunculus ficaria) iz porodice žabnjaka (Ranunculaceae); ledinjak 2. {{001f}}〈mn〉 porodica kukaca kornjaša (Chrysomelidae) ∆ {{001f}}krumpirova ∼ zool. biljna štetočina (Leptinotarsa decemlineata), vrsta… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štetòčinja — ž razg., {{c=1}}v. {{ref}}štetočina{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”