štakor

štakor
štȁkor m
DEFINICIJA
zool. rod glodavaca (Rattus) iz porodice miševa (npr. kućni š. Rattus rattus, š. selac R. norvegicus); pantagana
SINTAGMA
leteći štakor pejor. gradski golub kao izvor i prijenosnik bolesti i zaraza
ONOMASTIKA
pr. (nadimačka): Štȁkor (Vojnić, Osijek), Štȁkorec (Ozalj)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • štakorica — štȁkorica ž DEFINICIJA ekspr., v. štakor ETIMOLOGIJA vidi štakor …   Hrvatski jezični portal

  • štakorski — štȁkorski pril. DEFINICIJA kao štakor, na način štakora ETIMOLOGIJA vidi štakor …   Hrvatski jezični portal

  • štakorčić — štakòrčić m DEFINICIJA dem. od štakor ETIMOLOGIJA vidi štakor …   Hrvatski jezični portal

  • Kosmanos — Kosmonosy …   Deutsch Wikipedia

  • Kosmonosy — Kosmonosy …   Deutsch Wikipedia

  • Lapitch, le petit cordonnier — Données clés Titre original Čudnovate zgode i nezgode šegrta Hlapića Réalisation Milan Blažeković, Sociétés de production Croatia Film Pays d’origine …   Wikipédia en Français

  • bìzam — m zool. 1. {{001f}}glodavac (Ondatra zibethicus), uzgaja se zbog krzna; američka ondatra, bizamski štakor 2. {{001f}}krzno bizama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kancelàrījskī — kancelàrījsk|ī prid. koji se odnosi na kancelariju; uredski [∼i pribor] ∆ {{001f}}∼i namještaj, ∼o pokućstvo 1. {{001f}}pokućstvo kojim se namještaju kancelarije; uredsko pokućstvo 2. {{001f}}općenito, tipizirano, glomazno pokućstvo bez ljepote,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kànālskī — prid. koji se odnosi na kanale, koji živi u kanalima [∼ otvor; ∼ štakor] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàkot — m 1. {{001f}}ono što je nakotila ženka životinje za koju se kaže da se koti (kuja, mačka, miš, štakor) 2. {{001f}}pejor. veliki broj djece u jednoj obitelji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”