štacun

štacun
štàcūn m <G štacúna>
DEFINICIJA
reg. dućan, tezga na tržnici gdje se prodaje različita roba (poljoprivredni proizvodi, stare stvari i odjeća)
ETIMOLOGIJA
mlet. stazio, tal. stazione ← lat. statio

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • štacunar — štacùnār m <G štacunára> DEFINICIJA onaj koji drži štacun, koji prodaje za štacunom (na štacunu) ETIMOLOGIJA vidi štacun …   Hrvatski jezični portal

  • štacunarica — štacunàrica (štacùnārka) ž DEFINICIJA v. štacunar ETIMOLOGIJA vidi štacun …   Hrvatski jezični portal

  • štacunarski — štacùnārskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na štacunare ETIMOLOGIJA vidi štacun …   Hrvatski jezični portal

  • štacunarski — štacùnārski pril. DEFINICIJA kao štacunari, na način štacunara ETIMOLOGIJA vidi štacun …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”