nipošto

nipošto
nȉpošto pril.
DEFINICIJA
1. (čest.) ni u kojem slučaju, nikako [ne mogu nipošto; nipošto ne mogu na to pristati]
2. (u odgovoru na pitanje pošto?) ni za koju cijenu izraženu novcem [[i]A: Pošto (to prodaješ)? B: nipošto[/i]]
3. rij. nimalo, ni najmanje [za svjetsku književnost nije se nipošto brinuo]
ETIMOLOGIJA
v. ni + v. pošto

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • žîv — prid. 〈odr. ī, komp. žı̏vljī〉 1. {{001f}}koji živi, koji je u životu [∼i primjer] 2. {{001f}}a. {{001f}}koji je pun života b. {{001f}}koji se ističe aktivnošću; djelatan [∼a atmosfera] c. {{001f}}koji je pun pokreta; prometan, bučan [∼ promet] 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • živ — žȋv prid. <odr. ī, komp. žȉvljī> DEFINICIJA 1. koji živi, koji je u životu [živi primjer] 2. a. koji je pun života b. koji se ističe aktivnošću [živa atmosfera]; djelatan c. koji je pun pokreta [živ promet]; bučan, prometan 3. koji je pun… …   Hrvatski jezični portal

  • Langue serbe — Serbe  Cet article concerne la langue serbe. Pour le peuple serbe, voir Serbes. Serbe Srpski / Српски Parlée en Serbie, Monténégro, Croatie, Bosnie Herzégovine, Roumanie, Macédoine et d autres pays Région …   Wikipédia en Français

  • Serbe — Cet article concerne la langue serbe. Pour le peuple serbe, voir Serbes. Serbe Српски / Srpski Parlée en  Serbie …   Wikipédia en Français

  • Bôg — (bôg) m 〈V Bȍže, N mn bògovi/bȍzi jez. knjiž.〉 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}stvoritelj ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta b. {{001f}}gospodar prirode ili dijela prirode i dijela duhovnog svijeta (Perun, Mars) 2. {{001f}}pren. razg. moćna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gláva — gláv|a ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. {{001f}}gornji dio neke strukture ili organa [∼a gušterače] 2. {{001f}}taj dio tijela kao sjedište uma,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȅst — (jèste) 1. {{001f}}3. l. prez. gl. biti 2. {{001f}}uzv. a. {{001f}}dosl. uzvik kojim se potvrđuju riječi sugovornika u dijaloškoj situaciji; da, opr. ne, nije b. {{001f}}iron. neslaganje ili negiranje onoga što sugovornik kaže u zn. to je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕrac — kȕr|ac m 〈G kȗrca, V kȗrče, N mn kȗrci〉 vulg. 1. {{001f}}muški spolni organ; penis, spolovilo; riječ kao poštapalica u rečenici često popunja stanku koja se pravopisno izražava crtom (povlakom) ili zarezom postavljenim po intonaciji, u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kàkvi — kàkvi, ob. {{001f}}u: ⃞ {{001f}}ma ∼ (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u situaciji u kojoj se podrazumijeva) ni govora, nipošto, ni u kojem slučaju, nema govora, ne dolazi u obzir, nikako [A: Mislio sam da je taj model još u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lùdilo — lùdil|o sr 1. {{001f}}pat. stanje onoga koji je lud 2. {{001f}}nekontroliranost, bezumlje, nepromišljenost, besmislenost [∼o rata] ∆ {{001f}}kravlje ∼o (goveđe ∼o) pat. bolest, otkrivena 1994. u Britaniji, prenosi se hranom (govedinom) na čovjeka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”