nijansa

nijansa
nijànsa ž <G mn nijánsā/-ī>
DEFINICIJA
1. postupan prijelaz jedne boje u drugu, primjesa jedne boje drugoj; preljev
2. tisk. razlika u tonu boje ili stupnju svjetloće
3. pren. neosjetna razlika, polagan prijelaz od jednoga k drugome [nijansa u političkim stavovima]; preljev, tananost
ETIMOLOGIJA
fr. nuance ≃ nue: oblak ← lat. nubes

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nijànsa — ž 〈G mn nijánsā/ ī〉 1. {{001f}}postupan prijelaz jedne boje u drugu, primjesa jedne boje drugoj; preljev 2. {{001f}}tisk. razlika u tonu boje ili stupnju svjetloće 3. {{001f}}pren. neosjetna razlika, polagan prijelaz od jednoga k drugome;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • НЮАНС — средство архитектурной композиции, заключающееся в сочетании элементов архитектурной формы, имеющих незначительное различие внешних характеристик (Болгарский язык; Български) нюанс (Чешский язык; Čeština) nuance (Немецкий язык; Deutsch) Nuance… …   Строительный словарь

  • bjèlilo — sr 〈G mn bjȅlīlā〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}bjelina{{/ref}} 2. {{001f}}kem. sredstvo, otopina i sl. kojom se izbjeljuje, čini da dobije nijansu bijeloga 3. {{001f}}bijela nijansa željeza u vatri na velikoj temperaturi; bijelo usijanje, bijelo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bàgra — ž kem. tvar od borove kore kojom se postiže crvena nijansa; rumenilo, purpur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cikláma — ž 1. {{001f}}bot. šumska i ukrasna biljka iz roda Cyclamen s bijelim ili ružičastim cvjetovima svježega mirisa i s otrovnim gomoljem; klobučac, križalina, konjska jabučica, miholjica, miholjača 2. {{001f}}jedna od nijansa ljubičaste boje (po tome …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cinóber — m 1. {{001f}}kem. živin sulfid žutocrvene boje, služi za boju na slikama; rumenica 2. {{001f}}nijansa crvene boje s primjesom žute; žućkastocrvena [obojiti u ∼] ✧ {{001f}}njem. ← lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cìmet — m 1. {{001f}}bot., {{c=1}}v. {{ref}}cimetnjak{{/ref}} 2. {{001f}}kulin. začin za slatkiše i pecivo [staviti ∼a; posuti ∼om] 3. {{001f}}nijansa smeđeružičaste boje cimeta [obojiti u ∼] ✧ {{001f}}njem., lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • finèsa — ž 1. {{001f}}mala, tanana razlika u čemu; nijansa [∼ u dirigiranju; ∼ u izražavanju] 2. {{001f}}finoća i delikatnost u izvedbi ili u izradi čega ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • MODRO- — {{upper}}MODRO {{/upper}} kao prvi dio složenih pridjeva pokazuje 1. {{001f}}da u boji označenoj drugim dijelom postoji nijansa modre boje [modrozelen] 2. {{001f}}da je ono što je označeno drugim dijelom modre boje [modrook] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • modrìna — ž modra boja ili nijansa neba ili mora; plavetnilo; modrilo (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”