nalazište

nalazište
nàlazīšte sr
DEFINICIJA
mjesto gdje se što može naći, mjesto gdje nešto postoji u većim količinama [nalazište zlata; nalazište ugljena; arheološko nalazište]
ETIMOLOGIJA
vidi naći

Hrvatski jezični portal. 2014.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nàlazīšte — sr mjesto gdje se što može naći, mjesto gdje nešto postoji u većim količinama [∼ zlata; ∼ ugljena; arheološko ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rudni — rȗdnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na rude, koji sadrži rude [rudno blago] SINTAGMA rudna pojava rudno nalazište koje se ne može ekonomično iskorištavati; rudna žila rudno nalazište nepravilna oblika, neravnomjerno orudnjeno i tektonski… …   Hrvatski jezični portal

  • Croatia–Egypt relations — Croatian Egyptian relations Croatia …   Wikipedia

  • rȗdnī — rȗdn|ī prid. koji se odnosi na rude, koji sadrži rude [∼o blago] ∆ {{001f}}∼a žila rudno nalazište nepravilna oblika, neravnomjerno orudnjeno i tektonski poremećeno; ∼o nalazište akumulacija korisnih mineralnih sirovina u Zemljinoj kori; rudište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Mirko Malez — Dr. Mirko Malez in 1976. Mirko Malez, PhD. Prof. (born November 5, 1924.) in the village Ivanec, near Varaždin; (died August 23, 1990.) in Zagreb, Croatia, was a prominent Croatian palaeontologist, speleologist, geo scientist, ecologist and… …   Wikipedia

  • Orahovac — Rahovec Ораховац, Orahovac …   Wikipédia en Français

  • Sȁrvāš — m naselje (u blizini Osijeka), bogato arheološko nalazište vučedolske kulture …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Têba — ž 1. {{001f}}drevni grad u Gornjem Egiptu, na Nilu blizu Luxora, faraonska rezidencija i vjersko središte, a poslije i glavni grad Egipta; bogato arheološko nalazište s hramovima i kraljevskim grobnicama 2. {{001f}}grad u antičkoj Grčkoj, u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Vučèdol — (Vȕčedōl) m lokalitet kod Vukovara, bogato arheološko nalazište eneolitičke kulture (3. tisućljeće pr. Kr.), najčuveniji nalaz Vučedolska golubica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • arheòloški — pril. kao arheolog, na način arheologa [obraditi nalazište ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”