sitničarski

sitničarski
sìtničarskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na sitničare
ETIMOLOGIJA
vidi sitan

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sìtničarski — pril. kao sitničar, na način sitničara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sìtničarskī — prid. koji se odnosi na sitničare …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sitničarski — sìtničarski pril. DEFINICIJA kao sitničar, na način sitničara ETIMOLOGIJA vidi sitan …   Hrvatski jezični portal

  • zagùšljiv — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}u kojem nema svježeg zraka, koji otežava disanje, koji guši; zagušan 2. {{001f}}pren. skučen, uzak, bez vidika, sitničarski (o duhovnom životu, mentalitetu itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zagušljiv — zagùšljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. u kojem nema svježeg zraka, koji otežava disanje, koji guši; zagušan 2. pren. skučen, uzak, bez vidika, sitničarski (o duhovnom životu, mentalitetu itd.) ETIMOLOGIJA vidi zagušiti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”