nanijeti

nanijeti
nànijēti (što) svrš. <prez. nanèsēm, pril. pr. -ēvši, prid. rad. nȁnio/nȁnijēla ž, prid. trp. nanèsen/nȁnijēt>
DEFINICIJA
1. (što) donijeti noseći u više navrata, prikupiti nošenjem na neko mjesto [nanijeti jabuke]
2. a. (što) donijeti sa sobom, ostaviti za sobom (o vodi, vjetru) [nanijeti šljunak]; naplaviti b. (što) nenamjerno donijeti sa sobom [nanijeti blato na cipelama] c. (koga, što) pren. dovesti neplanirano iz nekog pravca [nanijelo ga je u Zagreb]
3. staviti (upisati, ucrtati, namazati) na neku površinu [nanijeti na kartu; nanijeti šminku na lice]
4. (što kome) uzrokovati, zadati [nanijeti štetu; nanijeti bol]
FRAZEOLOGIJA
kako ga život nanese živi bez cilja
ETIMOLOGIJA
na- + v. nesti, nositi

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nànijēti — (što) svrš. 〈prez. nanèsēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. nȁnio/nȁnijēla ž, prid. trp. nanèsen/nȁnijēt〉 1. {{001f}}(što) donijeti noseći u više navrata, prikupiti nošenjem na neko mjesto [∼ jabuke] 2. {{001f}}a. {{001f}}(što) donijeti sa sobom,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • povrijéditi — (koga, što, se) svrš. 〈prez. pòvrijēdīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pòvrijēđen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}nanijeti tjelesnu povredu, učiniti da na tijelu dođe do loma, nagnječenja ili rane; ozlijediti b. {{001f}}nanijeti duševnu bol;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȁniti — rȁniti1 (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. rȁnjen〉 1. {{001f}}(koga, što, se) nanijeti tjelesnu ozljedu; napraviti ranu 2. {{001f}}(koga) pren. nanijeti duševnu bol rȁniti2 (∅) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • učìniti — (što) svrš. 〈prez. ùčinīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùčinjen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}napraviti kakvu radnju [∼ korak]; uraditi b. {{001f}}obaviti kakav posao; načiniti 2. {{001f}}kakvom radnjom stvoriti nove činjenice [∼ budalu (od koga)];… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • raniti — rȁniti1 svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. rȁnjen> DEFINICIJA 1. (koga, što, se) nanijeti tjelesnu ozljedu; napraviti ranu 2. (koga) pren. nanijeti duševnu bol ETIMOLOGIJA vidi rana …   Hrvatski jezični portal

  • nanositi — nanòsiti (što) nesvrš. <prez. nànosīm, pril. sad. nànosēći, gl. im. nànošēnje> DEFINICIJA v. nanijeti ETIMOLOGIJA vidi nanijeti …   Hrvatski jezični portal

  • povrijediti — povrijéditi (koga, što, se) svrš. <prez. pòvrijēdīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòvrijēđen> DEFINICIJA 1. a. nanijeti tjelesnu povredu, učiniti da na tijelu dođe do loma, nagnječenja ili rane; ozlijediti, pozlijediti b. nanijeti duševnu… …   Hrvatski jezični portal

  • učiniti — učìniti (što) svrš. <prez. ùčinīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùčinjen> DEFINICIJA 1. a. napraviti kakvu radnju; uraditi [učiniti korak] b. obaviti kakav posao; načiniti 2. kakvom radnjom stvoriti nove činjenice; napraviti [učiniti budalu… …   Hrvatski jezični portal

  • blesírati — (koga, se) dv. 〈prez. blèsīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 sport nanijeti/nanositi ili zadobiti ozljedu, povrijediti (se) tako da se onesposobi; ozlijediti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bàlčak — m 〈N mn bàlčaci〉 dio mača u koji je usađeno sječivo i koji se drži u ruci ∆ {{001f}}∼ s košarom s okruglim oklopom koji štiti šaku; ∼ s krsnicom s prečkom koja štiti šaku ⃞ {{001f}}(zabiti, gurnuti kome) do ∼a razg. 1. {{001f}}ušutkati koga… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”