namatati

namatati
namátati (što) nesvrš. <prez. nàmātām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi namotati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • namátati — (što) nesvrš. 〈prez. nàmātām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}namotati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klupčati — klùpčati (se) nesvrš. <prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. namatati se, svijati se u klupko 2. namatati (što) u klupko ETIMOLOGIJA vidi klupko …   Hrvatski jezični portal

  • mòtati — (što) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, prid. trp. mȍtān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}obavijati oko čega nit (konac, pređu, i sl.); namatati, namotavati 2. {{001f}}a. {{001f}}okretati ukrug, kružiti čime ili oko čega b. {{001f}}uvijati (5) [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • motati — mòtati (što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, prid. trp. mȍtān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. obavijati oko čega nit (konac, pređu, i sl.); namatati, namotavati 2. a. okretati ukrug, kružiti čime ili oko čega b. uvijati (5) [motati… …   Hrvatski jezični portal

  • monofilament — monofilàment (monofilamȅnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA gruba nit kemijskog vlakna; upotrebljava se kao pređa ETIMOLOGIJA mono + nlat. filamentum: vlakno ← lat. filare: namatati konac …   Hrvatski jezični portal

  • filamentan — filàmentan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA filamentna vlakna vlakna neograničene duljine ETIMOLOGIJA lat. filamentum: vlakno ← filare: namatati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”