sitničar

sitničar
sìtničār m
DEFINICIJA
1. mali trgovac robom za svakodnevnu potrošnju
2. sitničava osoba; cjepidlaka
ETIMOLOGIJA
vidi sitan

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sìtničār — m (sìtničārka ž) 1. {{001f}}mali trgovac robom za svakodnevnu potrošnju; pisličar 2. {{001f}}sitničava osoba; cjepidlaka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bakàlīn — m 〈G bakalína, N mn bakàli〉 1. {{001f}}reg. (+ srp.) trgovac mješovitom robom na malo; sitničar 2. {{001f}}pren. pejor. onaj koji se kulturnom djelatnošću i sl. bavi samo radi sitnog probitka ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grȁjzler — m reg. 1. {{001f}}zast. mali trgovac mješovitom robom; sitničar 2. {{001f}}pejor. onaj koji nije sposoban da stekne uvid u opće interese, koji se bavi samo svojim sitnim problemima i interesima ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pìsličār — m (pìsličārka ž) 1. {{001f}}reg. rij. mali trgovac robom za svakodnevnu potrošnju; sitničar 2. {{001f}}pren. sitničava osoba; cjepidlaka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sitničáriti — (∅, u čemu) nesvrš. 〈prez. sitnìčārīm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}rij. arh. biti trgovac sitničar; pisličar 2. {{001f}}gubiti se u sitnicama pri razmatranju čega, biti sitničav, cijepati dlaku, biti cjepidlaka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sìtničarski — pril. kao sitničar, na način sitničara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ćífta — m 〈G mn ā/ ê〉 reg. pejor. 1. {{001f}}a. {{001f}}trgovčić, sitničar b. {{001f}}lihvar, zelenaš, kaišar 2. {{001f}}pren. filistar, {{c=1}}usp. {{ref}}Čifut{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sitničariti — sitničáriti (Ø, u čemu) nesvrš. <prez. sitnìčārīm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje> DEFINICIJA 1. rij. arh. biti trgovac sitničar; pisličar 2. gubiti se u sitnicama pri razmatranju čega, biti sitničav, cijepati dlaku, biti cjepidlaka… …   Hrvatski jezični portal

  • sitničarka — sìtničārka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. sitničar ETIMOLOGIJA vidi sitan …   Hrvatski jezični portal

  • sitničarski — sìtničarski pril. DEFINICIJA kao sitničar, na način sitničara ETIMOLOGIJA vidi sitan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”