napolica

napolica
nàpolica ž
DEFINICIJA
odnos u kojem prinos sa zemlje dijele u nekom omjeru vlasnik i obrađivač (prvobitno i moguće napola)
ETIMOLOGIJA
vidi napola

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nàpolica — ž odnos u kojem prinos sa zemlje dijele u nekom omjeru vlasnik i obrađivač (prvobitno i moguće napola) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karìšik — m 〈N mn ici〉 reg. 1. {{001f}}mješavina žita; napolica (pola ječma, pola pšenica i sl.) 2. {{001f}}glazb. povezani niz narodnih ili operetnih arija i sl.; potpuri ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kìrija — ž 〈G mn kı̏rījā〉 1. {{001f}}reg. (+ srp.) stanarina 2. {{001f}}zast. a. {{001f}}najam tegleće marve b. {{001f}}odnos u kojem prinos sa zemlje dijele po pola vlasnik i obrađivač; napolica ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karišik — karìšik m <N mn ici> DEFINICIJA reg. 1. mješavina žita; napolica (pola ječma, pola pšenica i sl.) 2. glazb. povezani niz narodnih ili operetnih arija i sl.; potpuri ONOMASTIKA pr.: Karìšik (Zadar, Split) ETIMOLOGIJA tur. karışık ← karışmak …   Hrvatski jezični portal

  • kirija — kìrija ž <G mn kȉrījā> DEFINICIJA 1. reg. [i] (+ srp.)[/i] stanarina 2. zast. a. najam tegleće marve b. odnos u kojem prinos sa zemlje dijele po pola vlasnik i obrađivač; napolica ONOMASTIKA pr. (prema zanimanju): Kirìdžīć (Pula), Kirìdžija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”