napaćen

napaćen
nàpaćen prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji se odnosi na napaćenost
ETIMOLOGIJA
vidi napatiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nàpaćen — prid. 〈odr. ī〉 koji je mnogo patio [∼ narod], {{c=1}}usp. {{ref}}napatiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • napáčen — in nápačen čna o prid. (ȃ; ȃ) 1. ki ni v skladu a) z določenim pravilom, normo: dati besedi napačen naglas; napačna pisava, tvorba besede / napačna vzgoja b) z določenim ciljem, položajem: narediti napačno potezo; iti v napačno smer / iti na… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nàpatiti — (koga, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàpaćen〉 1. {{001f}}(koga) uzrokovati patnje; namučiti 2. {{001f}}(se) mnogo patiti; namučiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàpaćenōst — ž osobina onog koji je napaćen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìspaćen — prid. 〈odr. ī〉 onaj koji je pretrpio patnje; napaćen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • napaćenost — nàpaćenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onog koji je napaćen ETIMOLOGIJA vidi napatiti …   Hrvatski jezični portal

  • napatiti — nàpatiti (se) svrš. <prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàpaćen> DEFINICIJA 1. (koga) uzrokovati patnje; namučiti 2. (se) mnogo patiti; namučiti se ETIMOLOGIJA na + v. patiti …   Hrvatski jezični portal

  • ispaćen — ìspaćen prid. <odr. ī> DEFINICIJA onaj koji je pretrpio patnje; napaćen ETIMOLOGIJA vidi ispatiti …   Hrvatski jezični portal

  • eskapáda — e ž (ȃ) šport. napačen skok jahalnega konja v stran: ta konj pogosto dela eskapade; konja so diskvalificirali zaradi eskapad; pren., knjiž. znano je, da je delal strahotne eskapade; ljudje so jo obsojali zaradi njene eskapade …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • izjáva — e ž (ȃ) javno izraženo mnenje, navadno o pomembnem vprašanju: predsednik je dal novinarjem izjavo o meddržavnih pogovorih; preklicati izjavo v časopisu; opirati se na izjave prič; neresnična izjava / pismena, ustna izjava; uradna izjava; izjava… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”