maničan

maničan
màničan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
koji pripada maniji, ima svojstva manije, potječe od manije; bijesan, lud, manijakalan
SINTAGMA
manično-depresivna (cirkularna) psihoza pat. endogena duševna bolest u kojoj se smjenjuju manične i depresivne faze
ETIMOLOGIJA
vidi manija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • màničan — mànič|an prid. 〈odr. čnī〉 koji pripada maniji, ima svojstva manije, potječe od manije [∼na psihoza] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • manijakalan — mȁnijakālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se ponaša kao manijak, koji pokazuje znake manije; maničan ETIMOLOGIJA vidi manija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”