medljika

medljika
mèdljika2 ž <D L -ici, G mn mȅdljīkā>
DEFINICIJA
bot., v. pepelnica
ETIMOLOGIJA
v. med

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • mèdljika — ž 〈D L ici, G mn mȅdljīkā〉 bot., {{c=1}}v. {{ref}}pepelnica{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • medljika — mèdljika1 ž <D L ici, G mn mȅdljīkā> DEFINICIJA medna rosa, v. medan ETIMOLOGIJA vidi med …   Hrvatski jezični portal

  • mȅdan — mȅd|an prid. 〈odr. dnī〉 1. {{001f}}koji je sladak kao med [∼no vino] 2. {{001f}}koji je pun meda, koji nosi med ∆ {{001f}}∼na rosa kapi na lišću nekih biljaka (npr. Melligo); medljika; ∼na usta jez. knjiž. usta koja (se) ljube …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pepélnica — ž bot. pojava sićušnih gljivica (Didium erysiphe) na biljkama; medljika [∼ vinove loze; ∼ duhana] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • medan — mȅdan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji je sladak kao med [medno vino] 2. koji je pun meda, koji nosi med SINTAGMA medna rosa kapi na lišću nekih biljaka (npr. Melligo); medljika; medna usta jez. knjiž. usta koja (se) ljube ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • pepelnica — pepélnica ž DEFINICIJA bot. pojava sićušnih gljivica (Didium erysiphe) na biljkama; medljika [pepelnica vinove loze; pepelnica duhana] ETIMOLOGIJA v. pepeo …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”