metabolizam

metabolizam
metabolìzam m <G -zma, N mn -zmi>
DEFINICIJA
1. biol. sveukupnost kemijskih i fizikalnih procesa koji su uključeni u održavanje života
2. fiziol. proces izmjene tvari u organizmu, sastoji se od anabolizma i katabolizma, mijena tvari [bazalni metabolizam]
SINTAGMA
metabolizam lijekova proces transformacije lijekova u organizmu
ETIMOLOGIJA
grč. metabolḗ: izmjena + -izam

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • metabolìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}biol. sveukupnost kemijskih i fizikalnih procesa koji su uključeni u održavanje života 2. {{001f}}fiziol. proces izmjene tvari u organizmu, sastoji se od anabolizma i katabolizma; mijena tvari [bazalni ∼] ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • МЕТАБОЛИЗМ — концепция, возникшая в японской архитектуре в 50 х гг. XX века, использующая биологические закономерности развития живого организма: зарождение (анаболизм) и распад (катаболизм), придающая особое значение структурным связям между элементами… …   Строительный словарь

  • mijéna — mijén|a ž 〈G mn mijênā〉 1. {{001f}}promjena, izmjena 2. {{001f}}a. {{001f}}razdoblje i faza kad je Mjesec okrenut Zemlji neosvijetljenom stranom b. {{001f}}svaka faza Mjeseca [Mjesečeve ∼e] ∆ {{001f}}∼a tvari biol., {{c=1}}v. {{ref}}metabolizam… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nusštìtnjača — ž 〈mn〉 anat. male endokrine žlijezde s unutrašnje strane štitnjače koje izlučuju paratireoidni hormon potreban za metabolizam minerala, napose kalcija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȕkleus — m 1. {{001f}}središnji ili ključni element oko kojeg se okupljaju drugi elementi [∼ političke stranke] 2. {{001f}}osnova za budući rast i razvoj [∼ poduzeća] 3. {{001f}}biol. složeno, ob. sferično tijelo u živućoj stanici koje kontrolira… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Santorio — (izg. santório), Santorio (1561 1636) DEFINICIJA talijanski liječnik rodom iz Kopra, izumitelj termometra; proučavajući 30 godina bazalni metabolizam, prvi u medicini primijenio precizna mjerenja težine, temperature i dr.; kao liječnik službovao… …   Hrvatski jezični portal

  • mijena — mijéna ž <G mn mijȇnā> DEFINICIJA 1. promjena, izmjena 2. a. razdoblje i faza kad je Mjesec okrenut Zemlji neosvijetljenom stranom b. svaka faza Mjeseca [Mjesečeve mijene] SINTAGMA mijena tvari biol., v. metabolizam FRAZEOLOGIJA s mijene na …   Hrvatski jezični portal

  • metabolit — metabòlīt m <G mn metabolítā> DEFINICIJA biol. produkt ili poluprodukt u procesu metabolizma ETIMOLOGIJA vidi metabolizam …   Hrvatski jezični portal

  • metaboličan — metabòličan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je svojstven metabolizmu, koji je promjenjiv ETIMOLOGIJA vidi metabolizam …   Hrvatski jezični portal

  • nusštitnjača — nusštìtnjača ž DEFINICIJA anat. male endokrine žlijezde s unutrašnje strane štitnjače koje izlučuju paratireoidni hormon potreban za metabolizam minerala, napose kalcija ETIMOLOGIJA nus + v. štit, štitnjača …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”