bacati

bacati
bàcati nesvrš. <prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. (što, koga), v. baciti
2. (na što) razg. davati važnost, stavljati težište [bacati na stil; bacati na sadržaj]
3. (komu, čemu) polagati (2)
4. (Ø, čime) kretati se vrlo živim kretnjama i naglih pokreta nogu, kao nemiran konj ili ždrijebe [bacati nogama (o osobi) [i]A: Uh, ova dobro hoda. B: Itekako! Baca, baca![/i]]
5. (Ø) odbacivati u obliku sitnih dijelova ili otpadaka čega, frcati, vrcati [[i]A: Na stazi ima trave, treba počistiti B: Šišaju, pa baca[/i]]
FRAZEOLOGIJA
bacati drvlje i kamenje (na koga) obasuti velikim grdnjama;
bacati kamena s ramena etnol. nadmetati se u bacanju kamena s ramena;
bacati (svjetlo) rasipati (svjetlo);
bacati novac biti rastrošan;
bacati se nogama ritati se (o konju);
bacati se po krevetu biti nemiran u snu, nemirno spavati;
bacati klipove pod noge (komu) podmuklo ometati, onemogućavati koga
ETIMOLOGIJA
vidi baciti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bacati — bàcati se (čime) nesvrš. <prez. ām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. gađati koga čime; posegnuti za čim što se baca iz ruke [bacati se se kamenjem] 2. vrijeđati čime što se komu pripisuje, na koga se nabacuje, što mu se… …   Hrvatski jezični portal

  • bàcati — (∅, koga, što, komu, čemu, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što, koga), {{c=1}}v. {{ref}}baciti{{/ref}} 2. {{001f}}(na što) razg. davati važnost, stavljati težište [∼ na stil; ∼ na sadržaj] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gáđati — (što, koga, se čime) nesvrš. 〈prez. gȃđām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što, koga) nastojati pogoditi metu čime [∼ vatrenim oružjem] 2. {{001f}}(se čime) a. {{001f}}bacati što na koga [∼ ga kamenom] b. {{001f}}međusobno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gađati — gáđati (koga, što, se čime) nesvrš. <prez. gȃđām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što, koga) nastojati pogoditi metu čime [gađati vatrenim oružjem] 2. (se čime) a. bacati što na koga [gađati ga kamenom] b. međusobno …   Hrvatski jezični portal

  • prȅgr̄št — ž 〈G i, I i/ šću〉 1. {{001f}}a. {{001f}}sastavljeni dlanovi u obliku posude b. {{001f}}količina čega što može stati u tako sastavljene dlanove [∼ brašna] 2. {{001f}}retor. jez. knjiž. prikladna količina [∼ pjesama; ∼ misli] ⃞ {{001f}}na ∼i (∼ima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pregršt — prȅgr̄št ž <G i, I i/ šću> DEFINICIJA 1. a. sastavljeni dlanovi u obliku posude b. količina čega što može stati u tako sastavljene dlanove [pregršt brašna] 2. retor. jez. knjiž. prikladna količina [pregršt pjesama; pregršt misli]… …   Hrvatski jezični portal

  • Excavata (classification phylogénétique) — Cette page a pour objet de présenter un arbre phylogénétique des Excavata (Excavobionta, Excavés, Excavates), c est à dire un cladogramme mettant en lumière les relations de parenté existant entre leurs différents groupes (ou taxa), telles que… …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh Du Croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Bibliographie 2.2 Lien interne …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh Du Serbo-Croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en serbo croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh du croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Bibliographie 2.2 Lien interne …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”