monumentalan

monumentalan
mȍnumentālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
koji skladom u veličini i uočljivosti ostavlja dojam, koji je trajne vrijednosti; neuništiv, ogroman, veličanstven
ETIMOLOGIJA
vidi monument

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mȍnumentālno — pril. na monumentalan način; ogromno, veličanstveno [∼ predočavati] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pı̏ramidālan — pı̏ramidāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji ima oblik piramide 2. {{001f}}pren. koji je veličanstven; monumentalan ⃞ {{001f}}∼na glupost neizmjerno velika glupost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȅlēban — prid. 〈odr. vȅlebnī〉 ekspr. koji je iznimne ljepote i veličine; veličanstven, monumentalan ✧ {{001f}}češ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • monumentalno — mȍnumentālno pril. DEFINICIJA na monumentalan način [monumentalno predočavati]; ogromno, veličanstveno ETIMOLOGIJA vidi monument …   Hrvatski jezični portal

  • piramidalan — pȉramidālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji ima oblik piramide 2. pren. koji je veličanstven; monumentalan FRAZEOLOGIJA piramidalna glupost neizmjerno velika glupost ETIMOLOGIJA vidi piramida …   Hrvatski jezični portal

  • tribelon — tribèlōn m <G tribelóna> DEFINICIJA pov. arhit. monumentalan ulaz u zgrade antičke arhitekture s dva stupa podijeljen u tri dijela ETIMOLOGIJA grč …   Hrvatski jezični portal

  • veleban — vȅlēban prid. <odr. vȅlebnī> DEFINICIJA ekspr. koji je iznimne ljepote i veličine; veličanstven, monumentalan ETIMOLOGIJA češ. velebný …   Hrvatski jezični portal

  • ivan — ìvān (lìvān) m <G ivána> DEFINICIJA arhit. monumentalan portal u obliku duboke nadsvođene niše u islamskoj arhitekturi ETIMOLOGIJA arap. livān …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”