nagusto

nagusto
nȁgūsto pril. <komp. nȁgušćē>
DEFINICIJA
tako da bude jedno uz drugo, tako da ne bude rijetko
ETIMOLOGIJA
na- + v. gust

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”