nacionalboljševizam

nacionalboljševizam
nacionalboljševìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
pol. ideol. politička praksa nacionalizma s ideološkim sadržajem i metodama boljševizma
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nacionalboljševìzam — m 〈G zma〉 pol. ideol. politička praksa nacionalizma s ideološkim sadržajem i metodama boljševizma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nacionalboljševički — nacionalboljšèvīčkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na nacionalboljševizam ETIMOLOGIJA vidi nacionalboljševizam …   Hrvatski jezični portal

  • nacionalboljšèvīčkī — prid. koji se odnosi na nacionalboljševizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nacionalboljševički — nacionalboljšèvīčki pril. DEFINICIJA kao nacionalboljševik, na način nacionalboljševika ETIMOLOGIJA vidi nacionalboljševizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”