na

na
na2 prij.
DEFINICIJA
1. (s A) označava mjesto na koje se što stavlja ili kamo što dospijeva [staviti knjigu na stol]
2. (s L) označava mjesto (ob. površinu) gdje se što nalazi [knjiga je na stolu]
3. pren. označava pojmove na kojima se što zasniva ili se na njima vrši radnja a. označava razne odnose u ustaljenim izrazima s promjenjivim riječima b. između N i A iste imenice označava ponavljanje, dodavanje ili nizanje onoga što ona znači [riječ na riječ; dan na dan; para na paru]
FRAZEOLOGIJA
biti na koga sličiti komu, biti komu nalik;
dati se na što posvetiti se čemu, početi se baviti čime;
dva na dva, tri na pet itd. izražavanje omjera u mjerama za dužinu i odnosa dužine i širine (u centimetrima, metrima i sl.)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. na (rus. i, polj. na), lit. nuo: od ← ie. *h2neh3 (grč. ánō: gore, got. ana: na)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”