nadahnuti

nadahnuti
nadàhnuti (koga, što) svrš. <prez. nàdahnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. nàdahnūt, gl. im. nadahnúće>
DEFINICIJA
1. potaknuti (koga) na što, osobito na stvaralačku aktivnost ili moralnu čvrstoću [nadahnut da napiše roman; nadahnut Bogom]; inspirirati
2. stvoriti kakav osjećaj (u kome)
3. pridonijeti kakvom stvaranju [pjesma je nadahnuta ljubavlju]
ETIMOLOGIJA
na- + v. dah

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nadàhnuti — nadàhnut|i (koga, što) svrš. 〈prez. nàdahnēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. nàdahnūt〉 1. {{001f}}potaknuti (koga) na što, osobito na stvaralačku aktivnost ili moralnu čvrstoću [∼ da napiše roman; ∼ Bogom]; inspirirati 2. {{001f}}stvoriti kakav… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nadahnjivati — nadahnjívati (koga, što) nesvrš. <prez. nadàhnjujēm, pril. sad. nadàhnjujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. nadahnuti ETIMOLOGIJA vidi nadahnuti …   Hrvatski jezični portal

  • nadahnuće — nadahnúće sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. nadahnuti 2. vrlo povoljno raspoloženje s izraženim stvaralačkim poletom, zanosom; inspiracija 3. rel. nutarnje svjetlo kojim su bili rasvijetljeni ljudi, pisci Svetog pisma ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • nadahnjívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. nadàhnjujēm, pril. sad. nadàhnjujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}nadahnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nadahnúće — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}nadahnuti{{/ref}} 2. {{001f}}vrlo povoljno raspoloženje s izraženim stvaralačkim poletom, zanosom; inspiracija 3. {{001f}}rel. nutarnje svjetlo kojim su bili rasvijetljeni ljudi, pisci Svetog pisma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Puškin — (izg. pȕškin), Aleksandr Sergejevič (1799 1837) DEFINICIJA utemeljitelj nove ruske književnosti, najveći ruski liričar; buntovni nemirni duh u sukobu s vremenom, nadahnuti pjesnik slobode, prirode, lirskog zanosa, strasti ali i skepse, pesimizma …   Hrvatski jezični portal

  • nadahnjivački — nadahnjìvāčkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na nadahnjivače ETIMOLOGIJA vidi nadahnuti …   Hrvatski jezični portal

  • nadahnutost — nàdahnūtōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je nadahnut, svojstvo onoga što je nadahnuto ETIMOLOGIJA vidi nadahnuti …   Hrvatski jezični portal

  • nadahnjivač — nadahnjìvāč m <G nadahnjiváča> DEFINICIJA onaj koji nadahnjuje, inspirator ETIMOLOGIJA vidi nadahnuti …   Hrvatski jezični portal

  • nadahnjivačica — nadahnjivàčica ž DEFINICIJA v. nadahnjivač ETIMOLOGIJA vidi nadahnuti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”