savjest

savjest
sávjest ž <G -esti, I -esti/-ešću>
DEFINICIJA
psih. osjećaj moralne odgovornosti pojedinca izrastao iz njegove sposobnosti da svoje postupke ocjenjuje kao dobre ili loše [grižnja savjesti kajanje zbog učinjenog djela; sloboda savjesti odsutnost ograničenja u iskazivanju svojih načela i uvjerenja; grize me, muči me, peče me savjest zbog čega duboko, jako žalim; imati koga na savjesti biti uzrok čijim poteškoćama ili propasti; nema u njega ni iskre savjesti lišen je svake odgovornosti; savjest mi je čista (mirna) uvjeren sam da nisam pogriješio; suditi po čistoj savjesti suditi nepristrano po svome dubokom uvjerenju]
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. vijest

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sávjest — ž 〈G esti, I esti/ ešću〉 psih. osjećaj moralne odgovornosti pojedinca izrastao iz njegove sposobnosti da svoje postupke ocjenjuje kao dobre ili loše [grižnja ∼i kajanje zbog učinjenog djela; sloboda ∼i odsutnost ograničenja u iskazivanju svojih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Nikt Nic Nie Wie — Founded 1989 Genre Punk rock Country of origin Poland Official Website http://www.nnnw.pl/index e.html Nikt Nic Ni …   Wikipedia

  • Croatian presidential election, 2009–2010 — 2005 ← 27 December 2009 and 10 January 2010 → Next …   Wikipedia

  • apelírati — (na koga, na što) dv. 〈prez. apèlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(na koga, na što) obraćati se/obratiti se komu javno radi toga da što učini, ob. kakav javni i značajan čin i sl. [∼ na savjest] 2. {{001f}}pravn.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grı̏sti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. grízēm (se), pril. sad. grízūći (se), imp. grízi (se), prid. rad. grı̏zao (se), prid. trp. grìzen, gl. im. grízēnje〉 1. {{001f}}sitniti hranu upotrebom vilica i zubi [∼ kruh] 2. {{001f}}zabadati zube u što 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • imobilizírati — (koga, što) dv. 〈prez. imobilìzīrām, pril. sad. ajūći, prid. trp. imobilìzīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}med. gipsom, longetom i sl. onemogućiti/onemogućavati pokretanje povrijeđenih udova ili dijelova tijela [∼ ruku/nogu] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naljútiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. nàljūtīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàljūćen〉 izazvati čiju ili svoju ljutnju; rasrditi, razbjesniti, razbješnjeti ⃞ {{001f}}naljutio se na općinu pa odrezao sebi neku stvar podr. uzaludan postupak onoga… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȅći — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. pèčēm (se), 3. l. mn pèkū (se), impf. pècijāh/pèčāh (se), aor. pèkoh (se), imp. pèci (se), pril. sad. pèkūći (se), pril. pr. pȅkāvši (se), prid. rad. pȅkao/pȅkla (se) ž, prid. trp. pèčen, gl. im. pèčēnje〉 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prostituírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. prostitùīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) navesti/navoditi na prostituciju 2. {{001f}}(se) baviti se prostitucijom 3. {{001f}}(što) pren. (u)činiti nedostojnim,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁmoblūdnīk — m (sȁmoblūdnica ž) onaj koji seksualnu radnju izvodi sam sa sobom [nečista savjest ∼a ima isti izvor kao i kod samoubojica]; masturbant …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”